Velkommen til oss!

Fritidshuset er et tilbud for barn i aldersgruppen 6-12 år, og deres foreldre.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt!

Fritidshuset legger til rette for sosial tilhørighet og deltakelse på aktiviteter i fellesskap med andre. Tilbudet koster ingenting, og vi har faste åpningstider to dager i uka. I tillegg har vi aktiviteter en helgedag i måneden og i ferier.

  • Trygge rammer

    Foreldre har ansvaret for egne barn. Ansatte har det overordnede faglige ansvaret for aktiviteter. Vi er tilgjengelige for deg og din familie.

  • Muligheter i fellesskap

    Her kan både du og dine barn møte andre. Vi tilrettelegger for deltakelse på sosiale arenaer og fritidsaktiviteter i nærmiljøet både ute og inne.

  • Sosial tilhørighet

    Du blir møtt med respekt, omsorg og rettferdighet. Fritidshuset er et sted hvor familier kan tilbringe tid sammen og knytte nye relasjoner.

Fritidshuset er en sosial arena hvor foreldre har ansvaret for egne barn, mens ansatte har det overordnede faglige ansvaret for aktiviteter. Her kan både voksne og barn møte andre, samtidig som familier kan tilbringe tid sammen.