Fritidshuset

Fritidshuset er et tilbud for barn i aldersgruppen 6-12 år, og deres familier. Tilbudet er gratis og vi har faste åpningstider.

Fritidshuset er et tilbud for barn i aldersgruppen 6-12 år, og deres familier. Fritidshuset legger til rette for sosial tilhørighet og deltakelse på aktiviteter i fellesskap med andre. Tilbudet er gratis og vi har faste åpningstider.

  • Trygge rammer

    Foreldre har ansvaret for egne barn. Ansatte/frivillige har det overordnede ansvaret for aktiviteter. Vi er tilgjengelige for deg og din familie.

  • Muligheter i fellesskap

    Her kan både du og dine barn møte andre. Vi tilrettelegger for deltakelse på sosiale arenaer og fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

  • Sosial tilhørighet

    Du blir møtt med respekt, omsorg og rettferdighet. Fritidshuset er et sted hvor familier kan tilbringe tid sammen.

Fritidshuset i Holmestrand åpnet 4. desember 2019 og ligger i andre etasje i Kirkens Bymisjon sine lokaler i Holmestrand sentrum. Siden oppstarten har flere familier benyttet seg av tilbudet. Fritidshuset er en sosial arena hvor foreldre har ansvaret for egne barn, mens ansatte/frivillige har det overordnede ansvaret for aktiviteter. Her kan både voksne og barn møte andre, samtidig som familier kan tilbringe tid sammen.

Fritidshuset holder åpent på ettermiddager og i skoleferier. For å delta på tilbudet sender familier en sms til ansvarlig for Fritidshuset med når de kommer og hvor mange som deltar. Det serveres middag på hvert arrangement og det er derfor ønskelig å vite hvor mange som kommer slik at det beregnes riktig mengde mat.

I åpningstiden tilrettelegges det blant annet for leksehjelp for både barn og voksne, en hyggelig prat og ulike aktiviteter for familiene før middag. Etter middag er det felles aktiviteter for hele familien. Dette kan for eksempel være film på storskjerm, tur og lek i nærmiljøet, brettspill og andre aktiviteter. I skoleferier har Fritidshuset egne åpningstider og legger til rette for ulike aktiviteter i nærmiljøet.