Frivillighet i Gatejuristen

Vi har flere hundre frivillige jusstudenter, advokater og jurister som jobber med med oss. Vil du bli en av dem?

Frivillige gjør en uvurderlig innsats for våre klienter over hele landet. De får muligheten til å bistå mennesker som ellers ikke ville fått rettshjelp, og legger til sammen ned tusentalls timer som bidrar til at vi kan gi rettshjelp av god kvalitet til stadig flere klienter.

Et opphold som frivillig gir deg:

 • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
 • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
 • Klientkontakt
 • Et stort nettverk av jurister og advokater
 • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv

Bli frivillig hos oss

 • Bli frivillig i Oslo

  Hvem kan være frivillig?
  Først og fremst jusstudenter som er ferdig med 3. studieår på studiet ved oppstart som frivillig. Jusstudenter som er ferdige med 2.studieår vil også vurderes.

  Hva er omfanget av stillingen?
  Frivillige i Gatejuristen Oslo arbeider fra kontoret en fast dag i uken.

  Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
  Ett år, med mulighet for forlengelse.

  Hvordan tar vi inn nye frivillige?
  Gatejuristen Oslo har to opptak av nye frivillige i året. Et hovedopptak på våren med varighet august til august, og et opptak i oktober/november der studentene jobber januar til januar.

  Utlysning legges ut på våre hjemmesider, og andre sosiale plattformer som Facebook og LinkedIn. Gatejuristen Oslo er også til stede på ALD på Universitet i Oslo.

  Kan jeg bidra selv om jeg ikke er student?
  Dersom du ikke er jusstudent kan du likevel bidra hos Gatejuristen Oslo hvis du er:

  • Erfaren jurist eller advokat
   Gatejuristen jobber bredt og med mange rettsområder, og er derfor avhengig av å ha tilgang til bistand fra dyktige kompetansepersoner som kan kontaktes ved behov  for hjelp og veiledning. Gjennomsnittlig jobber ressurspersoner ca. 4 timer per måned.
  • Pensjonert jurist/advokat
   I tillegg til jusstudenter har vi enkelte pensjonister som jobber frivillig hos oss én eller flere faste dager i uken. Disse jobber i team på lik linje med andre saksbehandlere og er tilknyttet en teamleder.
  • Jobbsøkende/nyutdannet jurist
   Vi har av og til nyutdannede jurister som jobber fulltid hos oss mens de søker på jobb.

  Ta kontakt på post@gatejuristen.no dersom du hører til en av disse gruppene og ønsker å høre mer.

 • Bli frivillig i Bergen

  Vi har både jusstudenter og ferdige jurister i vår frivilligstab. Gatejuristen Bergen tar inn jusstudenter som er ferdig med andre året av jusstudiet og har hovedopptak av nye frivillige studenter i forbindelse med Arbeidslivsdagene (ALD) hver år og ellers fortløpende gjennom året. Som frivillig student jobber du én fast dag i uken (20 % stilling) fra 9 til 16.

  Våre frivillige jurister og advokater tilbys kveldturnus på vårt kontor med vakt en torsdag i halvåret mellom kl. 16:00 og 18:00. Du vil her få være med på saksmottak. Det forventes videre at du som frivillig kan bidra med veiledning av ansatte og jusstudenter i konkrete saker. Dersom du ønsker det vil du kunne få ansvar for egne saker og klienter. Dette er mest aktuelt for personer som har tid på dagtid til å jobbe fra vårt kontor.

  Du kan bli frivillig ved å sende en søknad gjennom ALD eller ved å kontakt oss på gatejuristen@skbb.no

 • Bli frivillig i Trondheim

  Inntak av nye frivillige vurderes fortløpende gjennom året, og det er ingen særskilt søknadsfrist/opptaksdato.

  Om du ønsker å vite mer om hva det innebærer å være frivillig hos Gatejuristen Trondheim, ta kontakt med tiltaksleder Linn Bauck på e-post linn.bauck@gatejuristen.no eller ta kontakt per telefon 926 61 860/932 53 771

 • Bli frivillig i Stavanger

  Hvem kan være frivillig(e): jusstudenter, jurister og advokater

  Hvor ofte/omfang? Vi finner en ordning som passer for deg.

  Noen muligheter:

  Jusstudenter
  Vi tar inn viderekomne studenter og nyutdannede fortløpende. Ta kontakt for å vite mer om denne muligheten.

  Gatejuristen Stavanger har også inntak av nye frivillige studenter til ett toårig frivilligløp med oppstart på høsten hvert år. Søknadsfrist er på våren. Alle som har gjennomført første studieår, kan søke.

  Jurister og advokater
  Vi kan tilby de frivillige å være med på saksmottak tirsdager kl. 16:30-18:30.
  Inntak av nye frivillige skjer kontinuerlig. Den frivillige må gjennomføre et obligatorisk opplæringsprogram på 3 timer.

  Som frivillig får du mulighet til å jobbe som saksbehandler med enkeltsaker og gi rettshjelp til våre klienter, både gjennom veiledning eller representasjon. Saksbehandleren får et selvstendig ansvar for sin sak og ansvar for å følge saken fra start til fullført rettshjelp.

  De frivillige får også tilbud om å være med på oppsøkende saksmottak.

  Jobbsøkende jurister/ erfarne jusstudenter
  Vi tilbyr frivillige opphold tilpasset den enkelte hos Gatejuristen når en er mellom jobber/jobbsøker eller sent i studieløpet. Ta kontakt for å høre om muligheter og hvordan du søker.

  Mentor
  Som mentor vil din oppgave være å veilede jusstudentene med deres saker. Mentor er fortrinnsvis et advokatkontor.

  Mentorene inngår en årlig samarbeidsavtale med Gatejuristen med mulighet for forlengelse, og forplikter seg til å sette av minimum 2 timer i måneden til sine studenter.

  Hvordan kan du bli frivillig: ta kontakt med leder Camilla Andersson på epost camilla.andersson@bymisjon.net eller telefon 4747 8175, så kan vi ta en prat om ulike muligheter!

 • Bli frivillig i Tromsø

  Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige – ta kontakt om du vil prate om det å være frivillig.

  Vi har både studenter og ferdige jurister i vår frivilligstab. For å være frivillig student må du være ferdig med 3. avdeling.

  Våre studentfrivillige forplikter seg til å jobbe en fast dag i uken i ett år tilsvarende 300 timer. Det er mulig å forlenge engasjementet som frivillig utover ett år.

  Vi lyser ut frivilligstillinger en til to ganger pr. år, er du interessert, er det bare å sende en epost til post@gatejuristentromso.no for nærmere informasjon.

 • Bli frivillig i Kristiansand

  Vi rekrutterer nye frivillige jusstudenter fra UiA på forsommeren, med oppstart i august hvert år. Studentene er hos oss ett år av gangen, og er på kontoret en dag i uka. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på hvordan det er å være frivillig student hos oss:

  Telefon: 941 41 765
  E-post: gatejuristen@skbk.no

  Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige jurister og advokater – ta kontakt om du vil prate om det å være frivillig.

 • Bli frivillig i Hønefoss eller Lillehammer

  Vil du bli frivillig i Hønefoss eller Lillehammer?

  Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige – ta kontakt om du er interessert eller har noen spørsmål:

  Tlf. 23 10 38 90
  E-post: post@gatejuristen.no

  Hvorfor bli frivillig?
  Et opphold hos Gatejuristen gir deg unik erfaring for din karriere allerede fra første studieår. Vi tilbyr mye ansvar, hyppig klientkontakt, stor bredde innen jussen, grundig opplæring med fadderordning, og tett oppfølging av dyktige jurister. I tillegg får du bidratt til å hjelpe sårbare mennesker med å hevde sine rettigheter.

  Hvem kan være frivillig?
  Jusstudenter fra Høgskolen i Innlandet (Lillehammer)
  Juss- og forretningsjusstudenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge (Hønefoss)

  Hva er omfanget av stillingen?
  Stillingsbrøken er 20 %, og hver frivillig reiser på oppsøkende saksmottak ca. to ganger i måneden. Selve saksbehandlingen er hjemmekontorbasert (med mulighet for å benytte kontor hos våre samarbeidspartnere) og våre frivillige kan til en viss grad tilpasse hyppigheten av saksbehandlingen utover saksmottaksdagene etter egen timeplan. Ansatte er til daglig lokalisert ved hovedkontoret i Oslo, hvor all post og telefonhenvendelser blir betjent.

  Vi har gode samarbeidspartnere i regionene, blant annet advokatfirmaet Thallaug og advokatfirmaet Buttingsrud som bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving for våre frivillige.

  Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
  Hver frivilligperiode starter i februar/mars og avsluttes i midten av juni året etter, altså ca. tre semester. Det er mulighet for forlengelse, samt å jobbe ved Oslo-kontoret i sommerferien.

  Hvordan rekrutterer vi?
  Vi gjennomfører en rekrutteringsprosess for Hønefoss og Lillehammer en gang i året med søknadsfrist i januar. Oppstart er normalt i slutten av februar.
  Stillingsutlysningen markedsføres ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sør-Øst Norge, Gatejuristens facebookside og det holdes informasjonsmøter ved studiestedene i forkant av søknadsfristen.

335

frivillige i Gatejuristen i 2019

3124

klienter fikk bistand i 2019