Frivillighet i Gatejuristen

Gatejuristen er basert på frivillighet og våre frivillige jobber sammen med ansatte jurister for å bistå klienter. Både jusstudenter, advokater og jurister kan være frivillige.

Frivillige gjør en uvurderlig innsats for Gatejuristens klienter over hele landet. De får muligheten til å bistå mennesker som ellers ikke ville fått rettshjelp, og legger ned tusentalls timer som bidrar til at Gatejuristen kan gi rettshjelp av god kvalitet til stadig flere klienter. Frivillige vil få god opplæring og veiledning, verdifull erfaring og nettverk i tillegg til at de får være en del av et inkluderende og dyktig fagmiljø. Frivillige tilfører kunnskap og engasjement.

Er du interessert i å bli frivillig?
Ta kontakt med Gatejuristkontoret nærmest deg – jusstudenter, advokater og jurister kan bli frivillige! Les mer under overskriften til hvert kontor, eller ta kontakt med oss.

I Oslo er det også mulig å bli frivillig i Barnas jurist og ID-juristen  Les mer her. 

335

frivillige i Gatejuristen i 2019

3124

klienter fikk bistand i 2019

Et opphold som frivillig gir deg:

– Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
– Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
– Klientkontakt
– Et stort nettverk av jurister og advokater
– Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv