Frivillighet i Gatejuristen

Vi har flere frivillige jusstudenter, advokater og jurister som jobber med med oss. Vil du bli en av dem?

Frivillige gjør en uvurderlig innsats for våre klienter over hele landet. De får muligheten til å bistå mennesker som ellers ikke ville fått rettshjelp, og legger til sammen ned tusentalls timer som bidrar til at vi kan gi rettshjelp av god kvalitet til stadig flere klienter.

Et opphold som frivillig gir deg:

 • Systematisk opplæring og unike erfaringer som vil kunne ha betydning for resten av yrkeskarrieren din
 • Interessante juridiske utfordringer og lærerik erfaring på en rekke rettsområder
 • Klientkontakt
 • Et stort nettverk av jurister og advokater
 • Et inspirerende miljø og vissheten om at innsatsen din kan utgjøre en viktig forskjell i et annet menneskes liv

Bli frivillig hos oss

 • Bli frivillig i Oslo

  Hvem kan være frivillig?

  Alle som ønsker å bidra inn i vårt arbeid, kan bli frivillig!

  Vi er alltid på jakt etter dyktige og engasjerte frivillige – ta kontakt om du er interessert og vil ta en prat om det å være frivillig.

  Vi søker deg som er ambisiøs og samfunnsinteressert, og ønsker å gjøre en forskjell for utsatte grupper. Du vil få grundig opplæring og oppfølging, samt unik erfaring med saksbehandling og klientkontakt.

  Frivillig saksbehandler
  For å være frivillig saksbehandler, må du enten være jurist eller jusstudent. Du vil i arbeidet hos oss være ansvarlig for oppfølging av egne saker og klienter, men vil få tett og god veiledning fra én av våre ansatte jurister.

  Som frivillig saksbehandler arbeider man i utgangspunktet fast én dag i uken. Både jusstudenter, ferdigutdannede jurister med mulighet for å jobbe på dagtid samt pensjonerte jurister er velkomne til å bli frivillige saksbehandlere hos oss. Det er mulighet for tilpasning og tilrettelegging i forbindelse med avvikling av eksamen, deltidsjobb og ferier.

  For viderekomne studenter (4. og 5. avdeling) er det også mulig å ha praksisopphold gjennom praksisordningen ved Universitetet i Oslo eller gjennomføre et 5-6 ukers praktikantopphold som frivillig.

  Søknadsprosessen

  Frivillige jusstudenter med arbeidssted i Oslo: Vi er alltid på jakt etter dyktige og engasjerte frivillige – ta kontakt om du er interessert og vil ta en prat om det å være frivillig. Du kan ta kontakt på gatejuristen.oslo@bymisjon.no

  Frivillige jusstudenter med arbeidssted i Lillehammer: Frivillige saksbehandlere i Lillehammer arbeider i 20 % stilling fra begynnelsen av mars og frem til midten av juni året etter. Arbeidssted vil være i Lillehammer, med mulighet til å jobbe fra Oslo-kontoret etter avtale for de som bor i området. Det er stor fleksibilitet i arbeidet, og du vil ha  fri i forbindelse med jul, påske og sommerferie. Dette gjør arbeidet godt egnet til å kombinere med studier eller annen deltidsjobb.

  Stillingene lyses fortrinnsvis ut i våre digitale kanaler som Facebook og LinkedIn. Du kan også ta kontakt på gatejuristen.oslo@bymisjon.no

  Frivillige jurister som saksbehandlere: Vi tar fortløpende mot søknader fra jurister som ønsker å jobbe som frivillig saksbehandler på dagtid ved vårt kontor i Oslo. Vi ser helst at du enten har mulighet til å jobbe hver dag i 5-6 uker, eller én eller flere dager i uken over en lengre periode. Dersom du ønsker å jobbe én dag per uke ønsker vi at du er hos oss minimum ett år.

  Frivillige som fagressurs

  Vi jobber bredt med mange rettsområder, og er avhengige av å ha tilgang til dyktige folk som kan kontaktes ved behov for råd og veiledning.

  For deg som er jurist eller advokat og ikke har mulighet til å jobbe fast på dagtid, er det mulig å engasjere seg som frivillig ressursperson. Å være ressursperson innebærer at du står på en liste over personer som ansatte og frivillige kan kontakte for sparring og rådgivning innenfor sine spesialfelt. Det står i dag oppført 40-50 frivillige jurister og advokater på denne listen.

  Frivillig administrasjonsmedarbeider
  Vi tar gjerne imot frivillige med relevant erfaring eller utdannelse som kan bidra i kontordriften vår. Studenter er også velkomne til å være frivillige.

  Dersom du synes et av disse alternativene høres interessant ut, er du velkommen til å ta kontakt på gatejuristen.oslo@bymisjon.no

 • Bli frivillig i Bergen

  Vi har både jusstudenter, jurister og advokater i vår frivilligstab.

  Gatejuristen i Bergen tar inn jusstudenter som er ferdig med andre året av jusstudiet. Hovedopptaket av nye frivillige studenter skjer hver vår, og ellers fortløpende gjennom året ved behov. Som frivillig student jobber du én fast dag i uken (20 % stilling) fra kl. 8 til 15:30. Når vi rekrutterer nye frivillige, vil informasjon og utlysning ligge her: https://frivillig.no/kirkens-bymisjon-bergen/frivillig-saksbehandler-i-gatejuristen-bergen-eller-ung-rettshjelp-bergen

  Våre frivillige jurister og advokater bidrar med veiledning av ansatte og jusstudenter i konkrete saker. Dersom du ønsker det, vil du kunne få ansvar for egne saker og klienter. Dette er mest aktuelt for personer som kan jobbe fra vårt kontor på dagtid.

  Du kan bli frivillig ved å kontakte oss på gatejuristen.bergen@bymisjon.no

 • Bli frivillig i Trondheim

  Inntak av nye frivillige vurderes fortløpende gjennom året, og det er ingen særskilt søknadsfrist/opptaksdato.

  Om du ønsker å vite mer om hva det innebærer å være frivillig hos Gatejuristen Trondheim, ta kontakt med fagansvarlig Hanne Kverndal på e-post hanne.kverndal@gatejuristen.no eller ta kontakt per telefon 926 61 860/932 53 771.

 • Bli frivillig i Stavanger

  Hvem kan være frivillig(e): jusstudenter, jurister og advokater

  Hvor ofte/omfang? Vi finner en ordning som passer for deg.

  Noen muligheter:

  Jusstudenter
  Vi tar inn viderekomne studenter og nyutdannede fortløpende. Ta kontakt for å vite mer om denne muligheten.

  Gatejuristen Stavanger har også inntak av nye frivillige studenter til ett toårig frivilligløp med oppstart på høsten hvert år. Søknadsfrist er på våren. Alle som har gjennomført første studieår, kan søke.

  Jurister og advokater
  Vi kan tilby de frivillige å være med på saksmottak tirsdager kl. 16:30-18:30.
  Inntak av nye frivillige skjer kontinuerlig. Den frivillige må gjennomføre et obligatorisk opplæringsprogram på 3 timer.

  Som frivillig får du mulighet til å jobbe som saksbehandler med enkeltsaker og gi rettshjelp til våre klienter, både gjennom veiledning eller representasjon. Saksbehandleren får et selvstendig ansvar for sin sak og ansvar for å følge saken fra start til fullført rettshjelp.

  De frivillige får også tilbud om å være med på oppsøkende saksmottak.

  Jobbsøkende jurister/ erfarne jusstudenter
  Vi tilbyr frivillige opphold tilpasset den enkelte hos Gatejuristen når en er mellom jobber/jobbsøker eller sent i studieløpet. Ta kontakt for å høre om muligheter og hvordan du søker.

  Mentor
  Som mentor vil din oppgave være å veilede jusstudentene med deres saker. Mentor er fortrinnsvis et advokatkontor.

  Mentorene inngår en årlig samarbeidsavtale med Gatejuristen med mulighet for forlengelse, og forplikter seg til å sette av minimum 2 timer i måneden til sine studenter.

  Hvordan kan du bli frivillig: ta kontakt med oss på epost Gatejuristen.rogaland@bymisjon.no eller telefon 4747 8175, så kan vi ta en prat om ulike muligheter!

 • Bli frivillig i Tromsø

  Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige – ta kontakt om du vil prate om det å være frivillig.

  Vi har både studenter og ferdige jurister i vår frivilligstab. For å være frivillig student må du være ferdig med 3. avdeling.

  Våre studentfrivillige forplikter seg til å jobbe en fast dag i uken i ett år tilsvarende 300 timer. Det er mulig å forlenge engasjementet som frivillig utover ett år.

  Vi lyser ut frivilligstillinger en til to ganger pr. år, er du interessert, er det bare å sende en epost til post@gatejuristentromso.no for nærmere informasjon.

 • Bli frivillig i Kristiansand

  Vi rekrutterer nye frivillige jusstudenter fra UiA på forsommeren, med oppstart i august hvert år. Studentene er hos oss ett år av gangen, og er på kontoret en dag i uka. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på hvordan det er å være frivillig student hos oss:

  Telefon: 941 41 765
  E-post: gatejuristen@skbk.no

  Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige jurister og advokater – ta kontakt om du vil prate om det å være frivillig.

 • Bli frivillig i Lillehammer

  Vil du bli frivillig på Lillehammer?

  Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige – ta kontakt om du er interessert eller har noen spørsmål:

  Tlf. 23 10 38 90
  E-post: gatejuristen.oslo@bymisjon.no

  Hvorfor bli frivillig?
  Et opphold hos Gatejuristen gir deg unik erfaring for din karriere allerede fra første studieår. Vi tilbyr mye ansvar, hyppig klientkontakt, stor bredde innen jussen, grundig opplæring med fadderordning, og tett oppfølging av dyktige jurister. I tillegg får du bidratt til å hjelpe sårbare mennesker med å hevde sine rettigheter.

  Hvem kan være frivillig?
  Jusstudenter fra Høgskolen i Innlandet (Lillehammer)

  Hva er omfanget av stillingen?
  Stillingsbrøken er 20 %, og hver frivillig reiser på oppsøkende saksmottak ca. to ganger i måneden. Selve saksbehandlingen er hjemmekontorbasert (med mulighet for å benytte kontor hos våre samarbeidspartnere) og våre frivillige kan til en viss grad tilpasse hyppigheten av saksbehandlingen utover saksmottaksdagene etter egen timeplan. Ansatte er til daglig lokalisert ved hovedkontoret i Oslo, hvor all post og telefonhenvendelser blir betjent.

  Vi har gode samarbeidspartnere i regionene, blant annet advokatfirmaet Thallaug som bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving for våre frivillige.

  Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
  Hver frivilligperiode starter i februar/mars og avsluttes i midten av juni året etter, altså ca. tre semester. Det er mulighet for forlengelse, samt å jobbe ved Oslo-kontoret i sommerferien.

  Hvordan rekrutterer vi?
  Vi gjennomfører en rekrutteringsprosess for Lillehammer en gang i året med søknadsfrist i januar. Oppstart er normalt i begynnelsen av mars.
  Stillingsutlysningen markedsføres ved Høgskolen i Innlandet, Gatejuristens facebookside og det holdes informasjonsmøter ved studiestedet i forkant av søknadsfristen.

201

frivillige i Gatejuristen i 2022

1991

klienter fikk bistand i 2022