Trenger du økonomihjelp?

Vi gir gratis rådgivning om privatøkonomi til folk som har eller har hatt et rusproblem.

Gatejuristen bistår også med økonomirådgivning.

Hos Gatejuristen Oslo er dette organisert som prosjektet Gatas Økonom, se kontaktinfo her. For kontakt med de andre kontorene, se under kontakt oss.