Trenger du økonomihjelp?

Vi gir gratis rådgivning om privatøkonomi til folk som har eller har hatt et rusproblem.

Gatejuristen bistår også med økonomirådgivning.

Gatas økonom sine saksområder er fra august 2021 implementert i Gatejuristen sine saksområder. Ta kontakt med Gatejuristen dersom du har en juridisk sak av økonomisk karakter.