Her finner du oss

Oslo

Gatas økonom sine saksområder er fra august 2021 implementert i Gatejuristen sine saksområder. Ta kontakt med Gatejuristen dersom du har en juridisk sak av økonomisk karakter.

Kontaktinfo:

Telefon: 23 10 38 90
E-post: post@gatejuristen.no

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Tromsø

Samlokalisert med Gatejuristen Tromsø.

Kontaktinfo:

Besøksadresse: Storgata 102, 5. etg

Postadresse: Postboks 592, 9255 Tromsø

Telefon: 920 70 444

Åpningstider:

Fra mandag – fredag fra 0830 – 1545