Våre kontorer

Gatejuristen er landsdekkende. Her finner du en oversikt over våre kontorer og hvor du kan treffe oss:

Gatejuristen Oslo

Besøk- og postadresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.
Telefon: 23 10 38 90 – mandag til torsdag kl. 10:00-15:00
E-post: gatejuristen.oslo@bymisjon.no

Gatejuristen Stavanger

Besøksadresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger
Postadresse: Kongsgaten 48, 4005 Stavanger
Telefon: 51 22 55 44 (Betjent mandag tom fredag kl: 10 til 14)
Epost: gatejuristen.rogaland@bymisjon.no

Gatejuristen Trondheim

Besøksadresse: Schultz gate 8, Trondheim
Postadresse: postboks 129 Sentrum, 7400 Trondheim
Telefonnummer: 932 53 771 / 926 61 860
E-postadresserhanne.kverndal@gatejuristen.no

Gatejuristen Bergen

Besøksadresse:  Kong Oscars gate 62
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 5805 Bergen
Telefon: 55 30 72 30
E-post: gatejuristen.bergen@bymisjon.no

Gatejuristen Tromsø

Besøksadresse: Strandgata 5-7, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 492, 9255 Tromsø
Telefon: 92070444
Epost: post@gatejuristentromso.no

Gatejuristen Kristiansand

Besøksadresse: Kongens gate 28, 4664 Kristiansand
Postadresse: PB. 486, 4664 Kristiansand
Telefon: 94141765
E-post: gatejuristen@skbk.no