Bergen

Gatejuristen Bergen tilbyr gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt et rusproblem. Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett, om man ikke får hevdet sin rett. Formålet er å bedre rettsikkerheten for denne målgruppen

Trenger du bistand? Kontakt oss for en avtale på telefon 55 30 72 30, på e-post gatejuristen@skbb.no eller kom innom kontoret vårt i Hollendergaten 13.

Oppsøkende saksmottak

Gatejuristen Bergen har oppsøkende saksmottak på MO-sentrene på Nesttun, Wergeland, Eidsvåg og Øygarden ca. en gang i måneden.

I tillegg har vi saksmottak ved andre tilbud for mennesker som er eller har vært i aktiv rus. Eksempler på steder vi har saksmottak er Avdeling for rusmedisin seksjon Askøy, Tertnes og Klokkarvik, Sammensenteret, Dr. Martens og Gatehospitalet. Her har vi saksmottak etter avtale, og ofte flere ganger i året.

I tillegg til saksmottak tar Gatejuristen Bergen imot saker per telefon fra klokken 10 til 14 mandag til torsdag, og ved drop-in på vårt kontor.

Om Gatejuristen i Bergen

Gatejuristen Bergen ble etablert i desember 2009 som en del av Kirkens Bymisjon Bergen. Gatejuristen er et tiltak i avdelingen Gatenært rusarbeid sammen med Kirkens Bymisjons andre rustiltak. Vi holder til i Kirkens Bymisjons Rådgivningshus i Hollendergaten 13 sammen med Oppsøkende Team. Gatejuristen Bergen arbeider i samråd med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og tilstreber at våre klienter skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

I dag består Gatejuristen Bergen av tre jurister som i alt utgjør 2,2 årsverk. I tillegg har vi 12 frivillige jusstudenter med på laget og ca. 20 frivillige jurister og advokater.

Åpningstider:

Gatejuristen Bergen er åpent for drop-in i kontortid.

Vår telefon er åpen mandag til torsdag fra klokken 10 til 14.

Har du spørsmål om saken din eller en ny sak du vil snakke med oss om  kan du ringe telefonnummer 55 30 72 30 eller send e-post til: gatejuristen@skbb.no.

Facebook: https://www.facebook.com/gatejuristenbergen

Postadressen / digital post:

Postboks 491 Sentrum, 5805 Bergen / gatejuristen@skbb.no

Besøksadresse:

Hollendergaten 13, 5017 Bergen

Våre medarbeidere

Anne Merete Strandenes

Tiltaksleder

553 07 230

merete.strandenes@skbb.no

Rikke Vittersten

Prosjektleder og jurist Ung rettshjelp Bergen

553 07 240

rikke.vittersten@skbb.no

Silje Østgaard Ljøen

Jurist i Gatejuristen Bergen

553 07 230

silje.ostgaard.ljoen@skbb.no

Ingrid Charlotte Hitland

Jurist i Gatejuristen Bergen

553 07 230

ingrid.hitland@skbb.no