Bergen

Gatejuristen Bergen tilbyr gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt et rusproblem. Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett, om man ikke får hevdet sin rett. Formålet er å bedre rettsikkerheten for denne målgruppen

Trenger du bistand? Kontakt oss for en avtale på telefon: 55 30 72 30, på mail: gatejuristen@skbb.no eller kom innom kontoret vårt i hollendergaten 13.

Oppsøkende saksmottak

Gatejuristen Bergen har oppsøkende saksmottak på MO-sentrene på Nesttun, Wergeland, Eidsvåg og Fjell en gang i måneden.

I tillegg har vi saksmottak ved andre tilbud for mennesker som er eller har vært i aktiv rus. Eksempler på steder vi har saksmottak er; Dagavdelingen for kvinner, Bergensklinikkene, Avdeling for rusmedisin seksjon Askøy, Bo-treningen i Fyllingsdalen, Sammensenteret, Albatrossen og Unicare 12Trinn. Her har vi saksmottak etter avtale, og ofte flere ganger i året.

I tillegg til saksmottak tar Gatejuristen Bergen imot saker pr. telefon fra klokken 10 til 14 alle ukedager og på drop-in på vårt kontor.

Om Gatejuristen i Bergen

Gatejuristen Bergen ble etablert i desember 2009 som en del av Kirkens Bymisjon Bergen. Gatejuristen er et tiltak i avdelingen Gatenært rusarbeid sammen med Kirkens Bymisjons andre rustiltak; Oppsøkende team og Aktivitetshuset. Vi holder til i Kirkens Bymisjons Rådgivningshus i Hollendergaten 13 sammen med Oppsøkende Team. Gatejuristen Bergen arbeider i samråd med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og tilstreber at våre klienter skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

I dag består Gatejuristen Bergen av 3 jurister som i alt utgjør 2,4 årsverk. I tillegg har vi 12 frivillige jusstudenter med på laget og 20 frivillige jurister og advokater.

Åpningstider:

Gatejuristen Bergen har åpent for drop-in tirsdag og torsdag fra 10 til 14.

Vår telefon er åpen alle ukedager fra 10 til 14.

Har du spørsmål om saken din eller en ny sak du vil snakke med oss om – ring oss på tlf: 55 30 72 30 eller send e-post til: gatejuristen@skbb.no.

Facebook: https://www.facebook.com/gatejuristenbergen

Postadressen / digital post:

Postboks 491 Sentrum, 5805 Bergen / gatejuristen@skbb.no

Besøksadresse:

Hollendergaten 13, 5017 Bergen

Våre medarbeidere

Anne Merete Strandenes

Tiltaksleder

55 30 72 30

merete.strandenes@skbb.no

Rikke Vittersten

Jurist i Barnas Jurist Bergen

55 30 72 40

rikke.vittersten@skbb.no

Silje Østgaard Ljøen

Jurist i Gatejuristen Bergen

55 30 72 30

silje.ostgaard.ljoen@skbb.no

Endre Frigstad Bratten

Juridisk rådgiver, Gatejuristen Bergen

55 30 72 30

endre.frigstad.bratten@skbb.no