Gatejuristen Innlandet

Innlandet fylke, og tidligere Buskerud fylke

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt rusproblem. For å få hjelp kan du kontakte oss via telefon, e-post eller komme på drop-in ved ett av våre saksmottakssteder.

Telefon: 23 10 38 90
Våre telefontider er mandag til torsdag kl. 09.00 til 15.00. (Vi har lunsj mellom kl. 11.30 og 12.00)
Fredager er telefonen stengt.

Epost: post@gatejuristen.no

Post- og besøksadresse: Skippergata 23, 0154 Oslo

Du kan sende oss dokumenter sikkert via Digipost: Her finner du en guide for hvordan du gjør det.

Saksmottak

Saksmottak på Hamar:
Fast hver mandag på BARM oppfølgingssenter (rusfritt) kl. 10.15 – 11.15. Adresse: Grønnegata 32, 2317 Hamar.

Fast hver mandag på Værestedet Arbeideren kl. 11.30 – 12.30. Adresse: Grønnegata 51, 2317 Hamar.

Saksmottak på Lillehammer:
Fast hver onsdag på Havang Brukerstyrt senter kl. 12.30-14.30. Adresse: Kirkegata 45, 2609 Lillehammer. 

Saksmottak på Gjøvik:
Fast hver tirsdag hos Blå Kors i lokalene til Kafe Kampen kl. 13.15 – 14.45. Adresse: Øvre Torvgate 10, 2815 Gjøvik.

Saksmottak på Hønefoss:
Saksmottak i Viken Fylke er dessverre stengt.

Fast de tre første fredagene i måneden hos Villa’n kl. 12:15-13:45. Adresse: Kong Rings gate 12, 3510 Hønefoss.

Fast tirsdager i partallsuker på Kirkens Bymisjon Kafe (rusfritt) kl. 14:00-15:30
Adresse: Søndre Torv 8, 3510 Hønefoss
Det kan gjøres avtaler om å gjennomføre samtaler på Bymisjonskafeen også utenom ordinær saksmottakstid.

Saksmottak i Drammen:
Saksmottak i Viken Fylke er dessverre stengt.

Fast mandager i partallsuker på Møtestedet kl. 12:00 – 13:30. Adresse: Engene 10, 3015 Drammen

Digitalt saksmottak
Vi er tilgjengelig for digitale klientsamtaler på Teams etter avtale

 

Vil du bli frivillig i Gatejuristen Innlandet?

Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige – ta kontakt om du er interessert eller har noen spørsmål.

Hvorfor bli frivillig?
Et opphold hos Gatejuristen Innlandet gir deg unik erfaring for din karriere allerede fra første studieår. Vi tilbyr mye ansvar, hyppig klientkontakt, stor bredde innen jussen, grundig opplæring med fadderordning, og tett oppfølging av dyktige jurister. I tillegg får du bidratt til å hjelpe sårbare mennesker med å hevde sine rettigheter.

Hvem kan være frivillig?
Jusstudenter fra Høgskolen i Innlandet (Lillehammer)
Juss- og forretningsjusstudenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge (Hønefoss)

Hva er omfanget av stillingen?
Stillingsbrøken er 20 %, og hver frivillig reiser på oppsøkende saksmottak ca. to ganger i måneden. Selve saksbehandlingen er hjemmekontorbasert (med mulighet for å benytte kontor hos våre samarbeidspartnere) og våre frivillige kan til en viss grad tilpasse hyppigheten av saksbehandlingen utover saksmottaksdagene etter egen timeplan.

Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
Hver frivilligperiode starter i februar/mars og avsluttes i midten av juni året etter, altså ca. tre semester. Det er mulighet for forlengelse, samt å jobbe ved Oslo-kontoret i sommerferien.

Hvordan rekrutterer vi?
Gatejuristen Innlandet gjennomfører en rekrutteringsprosess en gang i året med søknadsfrist i januar. Oppstart er normalt i slutten av februar.
Stillingsutlysningen markedsføres ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sør-Øst Norge, og det holdes informasjonsmøter ved studiestedene i forkant av søknadsfristen.

Om Gatejuristen Innlandet

Gatejuristen Innlandet er et tiltak organisert under Gatejuristen Oslo. Gatejuristen Innlandet driftes på samme måte gjennom en profesjonsbasert frivillighetsmodell ledet av to ansatte jurister. Vi holder ukentlig saksmottak i byene Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Hønefoss og Drammen. Videre har vi gode samarbeidspartnere i regionene, blant annet advokatfirmaet Thallaug og advokatfirmaet Buttingsrud som bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving for våre frivillige.

Gatejuristen Innlandets frivillige saksbehandlere jobber hovedsakelig gjennom hjemmekontor-løsning, med mulighet for å benytte ubetjente kontorlokaler hos våre regionale samarbeidspartnere. Gatejuristen Innlandets ansatte er til daglig lokalisert ved hovedkontoret i Oslo, hvor all post og telefonhenvendelser blir betjent.

Gatejuristen Innlandet hadde sitt første saksmottak i Hamar i 2013. Siden den gang har vi behandlet over 1000 saker og spredd oss til totalt fem byer hvor vi møter klienter ukentlig. Ved hjelp av lokale bidrag fra regionens kommuner lykkes vi med å nå ut til flest mulige klienter. Modellen gjør at vi med få økonomiske ressurser kan gi rettshjelp av god kvalitet.

 

Våre medarbeidere

Astrid Rød

Teamleder og jurist, Gatejuristen Innlandet

asro@gatejuristen.no

Oda Egeberg

Teamleder og jurist, Gatejuristen Innlandet