Kristiansand

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt rusproblem. Trenger du bistand kontakt oss for en avtale (941 41 765 eller gatejuristen@skbk.no) eller kom innom kontoret (Gravane 20), lenke til kart. 

Oppsøkende saksmottak

Du finner oss også her:

 • Loland, siste fredag i måneden
 • T5 i Arendal andre tirsdag i månenden
 • ARA Kristiansand, andre torsdag i måneden
 • Nødboligen
 • Mandal fengsel
 • Froland fengsel
 • Toppdalsveien
 • Kvinneboligen i Vågsbygd
 • Babettes
 • Setesdalsveien
 • Shalam

Om Gatejuristen Kristiansand 

Gatejuristen Kristiansand ble startet i september 2011, og er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK). Kirkens Bymisjon Kristiansand er godt etablert i Kristiansand, og har vært en viktig døråpner i etableringen av Gatejuristen.

Organisatorisk ligger Gatejuristen inn under avdelingen Samfunn og inkludering i SKBK.

Vi har oppsøkende arbeid i Kristiansand og i Arendal, og ønsker å utvide til å nå enda flere i Agder.

Det er to fast ansatte jurister som jobber i Gatejuristen i Kristiansand. I tillegg hadde vi i 2019 til sammen 21 frivillige tilknyttet kontoret. Av disse er fem advokater, én jurist og fjorten studenter. I praksis driftes Gatejuristen Kristiansand som et lite advokatkontor. Gatejuristen har tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Gatejuristen tilstreber høy kvalitet i arbeidet vårt.

Vi har i 2020 mottatt midler til å etablere Barnas Jurist, og er i gang med oppstart av dette prosjektet.

Åpningstider

Alle hverdager mellom 09.00 og 15.00

Takk til våre lokale sponsorer: Wigemyhr & Co

Lenke til facebook: https://www.facebook.com/GatejuristenKristiansand/

Våre medarbeidere

Tuva Myklebust Jacobsen

Jurist og prosjektleder, Barnas jurist, Kristiansand

941 47 076

barnasjurist@skbk.no

Rebekka Fjellvang Avtjern

Jurist og fungerende leder

941 41 765

gatejuristen@skbk.no

Eline Breilid

Juridisk saksbehandler

gatejuristen@skbk.no