Kristiansand

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt rusproblem. Trenger du bistand kontakt oss for en avtale (941 41 765 eller gatejuristen.kristiansand@bymisjon.no) eller kom innom kontoret vårt i Kongens gate 28.

Oppsøkende saksmottak

Du finner oss også her:

  • Blå Kors Loland behandlingssenter, siste fredag i måneden
  • T5 i Arendal andre tirsdag i måneden
  • ARA Kristiansand, andre torsdag i måneden
  • Nødboligen i Sømsveien, tredje mandag i måneden
  • Agder fengsel avdeling Mandal, Froland og Evje
  • Bemannede kommunale boliger for målgruppen
  • Babettes hus

Om Gatejuristen Kristiansand 

Gatejuristen Kristiansand ble startet i september 2011, og er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand (SKBK). Kirkens Bymisjon Kristiansand er godt etablert i Kristiansand, og har vært en viktig døråpner i etableringen av Gatejuristen.

Organisatorisk ligger Gatejuristen inn under avdelingen Samfunn og inkludering i SKBK.

Vi har oppsøkende arbeid i Kristiansand og i Arendal, og ønsker å utvide til å nå enda flere i Agder.

Det er to fast ansatte jurister som jobber i Gatejuristen i Kristiansand. I tillegg hadde vi i 2021 12 frivillige jusstudenter, samt flere jurister og advokater tilknyttet kontoret. I praksis driftes Gatejuristen Kristiansand som et lite advokatkontor. Gatejuristen har tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Vi tilstreber høy kvalitet i arbeidet vårt.

Åpningstider

Alle hverdager mellom 09.00 og 15.00

Takk til våre lokale sponsorer: Wigemyhr & Co

Lenke til facebook: https://www.facebook.com/GatejuristenKristiansand/

Våre medarbeidere

Tuva Myklebust Jacobsen

Jurist og prosjektleder, Barnas jurist, Kristiansand

941 47 076

ungrettshjelp.kristiansand@bymisjon.no

Rebekka Fjellvang Avtjern

Jurist og fungerende leder

941 41 765

gatejuristen@skbk.no

Marte Eikeland Vangen

Leder og jurist, Gatejuristen Kristiansand