Kristiansand

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt rusproblem. Trenger du bistand kontakt oss for en avtale (941 41 765 eller gatejuristen.kristiansand@bymisjon.no) eller kom innom kontoret vårt i Kongens gate 28.

Oppsøkende saksmottak

Du finner oss også på Blå Kors Loland behandlingssenter, ARA Kristiansand, Agder fengsel avdeling Mandal, Froland og Evje og bemannede kommunale boliger og nødboliger for målgruppen.

Om Gatejuristen Kristiansand 

Gatejuristen Kristiansand ble startet i september 2011, og er et tiltak under Stiftelsen Kirkens Bymisjon.
Vi har oppsøkende arbeid i Kristiansand og ønsker å utvide til å nå enda flere i Agder.

Det er to fast ansatte jurister som jobber i Gatejuristen i Kristiansand. I tillegg hadde vi i 2023 12 frivillige jusstudenter, samt flere jurister og advokater tilknyttet kontoret. I praksis driftes Gatejuristen Kristiansand som et lite advokatkontor. Gatejuristen har tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å drive rettshjelp. Vi tilstreber høy kvalitet i arbeidet vårt.

Åpningstider

Alle hverdager mellom 09.00 og 15.00

Takk til våre lokale sponsorer: Wigemyhr & Co og Tofte Hald.

Lenke til facebook: https://www.facebook.com/GatejuristenKristiansand/

Våre medarbeidere

Tuva Myklebust Jacobsen

Jurist, Ung rettshjelp, Kristiansand

941 47 076

ungrettshjelp.kristiansand@bymisjon.no

Rebekka Fjellvang Avtjern

Jurist, Gatejuristen Kristiansand

941 41 765

gatejuristen.kristiansand@bymisjon.no

Marte Eikeland Vangen

Leder og jurist, Gatejuristen Kristiansand

941 41 765

gatejuristen.kristiansand@bymisjon.no