Oslo

Gatejuristen Oslo gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem.
For å få hjelp kan du kontakte oss via telefon, e-post eller komme på drop-in på saksmottak.

Telefon: 23 10 38 90

Våre telefontider er mandag til torsdag kl. 09.00 til 15.00. (Vi har lunsj mellom kl. 11.30 og 12.00) Fredager er telefonen stengt.

Epostpost@gatejuristen.no

Post- og besøksadresse: Skippergata 23, 0154 Oslo,  se i kart. 

Du kan sende oss dokumenter sikkert via Digipost: Her finner du en guide for hvordan du gjør det.

Saksmottak i Skippergata 23, 2.etg: (Ring på der det står “Gatejuristen saksmottak, 2.etasje”)
tirsdag kl. 13:00 – 15:00
torsdag kl. 13:00 – 15:00

Vi har også oppsøkende saksmottak på ulike institusjoner, tiltak og væresteder i Oslo. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker at vi skal komme til dere.

Vil du bli frivillig i Gatejuristen Oslo?

Hvem kan være frivillig?
Først og fremst jusstudenter som er ferdig med 3. studieår på studiet ved oppstart som frivillig. Jusstudenter som er ferdige med 2.studieår vil også vurderes.

Hva er omfanget av stillingen?
Frivillige i Gatejuristen Oslo arbeider fra kontoret en fast dag i uken.

Hvor lenge varer et frivillig engasjement?
Ett år, med mulighet for forlengelse.

Hvordan tar vi inn nye frivillige?
Gatejuristen Oslo har to opptak av nye frivillige i året. Et hovedopptak på våren med varighet august til august, og et opptak i oktober/november der studentene jobber januar til januar.

Utlysning legges ut på våre hjemmesider, og andre sosiale plattformer som Facebook og LinkedIn. Gatejuristen Oslo er også til stede på ALD på Universitet i Oslo.

Kan jeg bidra selv om jeg ikke er student?
Dersom du ikke er jusstudent kan du likevel bidra hos Gatejuristen Oslo hvis du er:

  • Erfaren jurist eller advokat
    Gatejuristen jobber bredt og med mange rettsområder, og er derfor avhengig av å ha tilgang til bistand fra dyktige kompetansepersoner som kan kontaktes ved behov  for hjelp og veiledning. Gjennomsnittlig jobber ressurspersoner ca. 4 timer per måned.
  • Pensjonert jurist/advokat
    I tillegg til jusstudenter har vi enkelte pensjonister som jobber frivillig hos oss én eller flere faste dager i uken. Disse jobber i team på lik linje med andre saksbehandlere og er tilknyttet en teamleder.
  • Jobbsøkende/nyutdannet jurist
    Vi har av og til nyutdannede jurister som jobber fulltid hos oss mens de søker på jobb.

Ta kontakt på post@gatejuristen.no dersom du hører til en av disse gruppene og ønsker å høre mer.

Om Gatejuristen Oslo

Gatejuristen Oslo ble etablert i 2004, og er en virksomhet under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Vi tilbyr gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt et rusproblem. Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett, om man ikke får hevdet sin rett.

Gatejuristen i Oslo holder til i Jusshuset like ved Karl Johans gate, sammen med Barnas jurist, Ung økonomi, JURK og Jussbuss.

Gatejuristen i Oslo består av teamledere og frivillige. De frivillige består i hovedsak av jusstudenter som bidrar en dag i uken. De frivillige deltar på saksmottak, har klientkontakt og arbeider med saker, med tett oppfølging av en erfaren teamleder.

I tillegg til Gatejuristen har Oslo-kontoret to andre avdelinger.

Barnas jurist gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. De er organisert på samme måte som Gatejuristen, med frivillige og teamledere. Du kan lese mer om Barnas jurist og hvordan de kan kontaktes her. 

Ung økonomi gir gratis rettshjelp og økonomirådgivning til barn og unge under 25 år. I Ung økonomi er det tverrfaglige team bestående av frivillige juss- og økonomistudenter, ledet av teamleder som er jurist. Du kan lese mer om Ung økonomi og hvordan de kan kontaktes her.

For å klage på saksbehandlingen du har fått hos Gatejuristen, fyll ut dette skjemaet og møt opp på saksmottak eller send en epost til post@gatejuristen.no.

Her kan du lese vår personvernerklæring.

Våre medarbeidere

Øyvind Duesund

Fungerende virksomhetsleder, Gatejuristen Oslo

Marta Slinde

(permisjon) Virksomhetsleder, Gatejuristen Oslo

marta.slinde@gatejuristen.no

Jørgen Markus Jørgensen

Fagleder, Gatejuristen Oslo

jorgen.jorgensen@gatejuristen.no

Marthe Engøy

Teamleder og jurist, Gatejuristen Oslo

Line Brekke Andersen

Teamleder og jurist, Gatejuristen Oslo

Anette Angelsen Haanes

Teamleder og jurist, Gatejuristen Oslo

Oda Egeberg

Teamleder og jurist, Barnas jurist

Eline Krog

Teamleder og jurist, Barnas jurist

Paul Robert Gardner

Teamleder og jurist, Barnas jurist

Natascha Siegert

Teamleder og jurist, Barnas jurist

Kaja Hammer-Larsen

Administrasjonskonsulent

Stine Søberg Michelsen

Administrasjonskonsulent

Silje K. Noer Johansen

Prosjektleder, ID-juristen

Petter Omland

Prosjektmedarbeider, ID-juristen