Stavanger

Gatejuristen Stavanger er et tiltak under Kirkens Bymisjon Stavanger.

Virksomheten er organisert etter modell fra Gatejuristen Oslo, og tilbyr gratis rettshjelp til rusavhengige i Stavanger og tilstøtende kommuner. Siden oppstart i 2013 har vi behandlet over 2 000 saker. Gatejuristen er samlokalisert med Advokathuset i Stavanger i Bergelandsgaten 35. Det gjennomføres faste saksmottak på huset 2 ganger i uken. Vi har ett til to oppsøkende saksmottak i uken til Asfaltutsalget, Stasjonen og andre institusjoner og behandlingssteder. Vi har også faste månedlige saksmottak i Haugesund og Sandnes. Vi tar også imot nye saker på telefon mandag tom fredag kl 10 -14.

I Gatejuristen Stavanger jobber 43 frivillige. Vi har en gruppe jusstudenter som jobber en dag i uken, og en gruppe frivillige advokater og jurister som jobber på saksmottak på tirsdager. I tillegg er erfarne studenter og jobbsøkende jurister frivillige flere dager i uken. Virksomheten har to fast ansatte jurister i full stilling.

Se personvernerklæring her

Se årsrapport for 2018 her

Kontaktinfo

Telefon 51 22 55 44 – mandag tom fredag kl: 10 -14. Langåpent tirsdager kl: 10 -18

Epost: gatejuristen@bymisjon.net
Besøksadresse: Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger
Postadresse: Kongsgaten 48, 4005 Stavanger
Besøk oss på Facebook

Leder: Camilla Andersson

Antall frivillige

43 jusstudenter, jurister, advokater og mentorer

Saksmottak Bergelandsgata 35

Tirsdag: kl. 16:30-18:30
Onsdag: kl. 12:00-14:00

Saksmottak Asfaltutsalget/Josephines kafé

Hver mandag fra kl. 10.00-11.00

Saksmottak Stasjonen ved rehabiliteringsavdelingen

Mandager i partallsuker: kl. 11:00-12:00

Saksmottak Sandnes

Første fredag i måneden, kl 12 – 14 Funkishuset

Saksmottak Haugesund

Første onsdag i måneden kl 16-18, Bjørnsonsgate 54

Våre medarbeidere

Camilla Andersson

Leder, Gatejuristen Stavanger

camilla.andersson@bymisjon.net

Marie Synnøve Seldal Jansen

Juridisk rådgiver, Gatejuristen Stavanger

marie.synnove@bymisjon.net

Vil du bli en av våre frivillige?

Vi har mange spennende frivillige muligheter i Gatejuristen Stavanger.

 • Jusstudenter
  Vi tar inn viderekomne studenter og nyutdannede fortløpende. Ta kontakt for å vite mer om denne muligheten.

Gatejuristen Stavanger har inntak av nye studenter fra UiS høsten hvert år. Søknadsfrist er på våren. Alle som har gjennomført første studieår, kan søke.

 • Jurister og advokater
  Vi kan tilby de frivillige å være med på saksmottak tirsdager kl. 16:30-18:30.
  Inntak av nye frivillige skjer kontinuerlig. Den frivillige må gjennomføre et obligatorisk opplæringsprogram på 3 timer.

Som frivillig får du mulighet til å jobbe som saksbehandler med enkeltsaker og gi rettshjelp til våre klienter, både gjennom veiledning eller representasjon. Saksbehandleren får et selvstendig ansvar for sin sak og ansvar for å følge saken fra start til fullført rettshjelp. I dette ligger det å ta imot klienten, registrere saken, yte rettshjelp og arkivere denne.

De frivillige får også tilbud om å være med på oppsøkende saksmottak.

 • Jobbsøkende jurister/ erfarne jusstudenter
  Vi tilbyr frivillige opphold tilpasset den enkelte hos Gatejuristen når en er mellom jobber/jobbsøker eller sent i studieløpet. Ta kontakt for å høre om muligheter og hvordan du søker.
 • Mentor
  Som mentor vil din oppgave være å veilede jusstudentene med deres saker. Mentor er fortrinnsvis et advokatkontor.

Mentorene inngår en årlig samarbeidsavtale med Gatejuristen med mulighet for forlengelse, og forplikter seg til å sette av minimum 2 timer i måneden til sine studenter.

Ønsker du å bli frivillig?

Hvis du ønsker å bli frivillig i Gatejuristen, ta kontakt med leder Camilla Andersson på camilla.andersson@bymisjon.net eller telefon 4747 8175