Stavanger

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt rusproblem. Trenger du bistand kontakt oss for en avtale:

Ønsker du bistand – ta kontakt med oss:

Telefon: 51 22 55 44 (hverdager kl: 10 – 14, tirsdager kl: 10 – 18.)

Epost: gatejuristen@bymisjon.net

Besøksadresse: Bergelandsgaten 35, lenke til kart. 

Vil du bli frivillig

Vi er alltid på jakt etter nye dyktige frivillige – ta kontakt om du vil prate om det å være frivillig: Camilla Andersson på epost camilla.andersson@bymisjon.net eller telefon 400 36 572, så kan vi ta en prat om ulike muligheter!

Hvem kan være frivillig(e): jusstudenter, jurister og advokater

Hvor ofte/omfang? Vi finner en ordning som passer for deg.

Noen muligheter:

Jusstudenter
Vi tar inn viderekomne studenter og nyutdannede fortløpende. Ta kontakt for å vite mer om denne muligheten.

Gatejuristen Stavanger har også inntak av nye frivillige studenter til ett toårig frivilligløp med oppstart på høsten hvert år. Søknadsfrist er på våren. Alle som har gjennomført første studieår, kan søke.

Jurister og advokater
Vi kan tilby de frivillige å være med på saksmottak tirsdager kl. 16:30-18:30.
Inntak av nye frivillige skjer kontinuerlig. Den frivillige må gjennomføre et obligatorisk opplæringsprogram på 3 timer.

Som frivillig får du mulighet til å jobbe som saksbehandler med enkeltsaker og gi rettshjelp til våre klienter, både gjennom veiledning eller representasjon. Saksbehandleren får et selvstendig ansvar for sin sak og ansvar for å følge saken fra start til fullført rettshjelp.

De frivillige får også tilbud om å være med på oppsøkende saksmottak.

Jobbsøkende jurister/ erfarne jusstudenter
Vi tilbyr frivillige opphold tilpasset den enkelte hos Gatejuristen når en er mellom jobber/jobbsøker eller sent i studieløpet. Ta kontakt for å høre om muligheter og hvordan du søker.

Mentor
Som mentor vil din oppgave være å veilede jusstudentene med deres saker. Mentor er fortrinnsvis et advokatkontor.

Mentorene inngår en årlig samarbeidsavtale med Gatejuristen med mulighet for forlengelse, og forplikter seg til å sette av minimum 2 timer i måneden til sine studenter.

Hvordan kan du bli frivillig: ta kontakt med leder Camilla Andersson på epost camilla.andersson@bymisjon.net eller telefon 4747 8175, så kan vi ta en prat om ulike muligheter!

Om Gatejuristen Stavanger 

Gatejuristen Stavanger er et tiltak under Kirkens Bymisjon Stavanger. Virksomheten er organisert etter modell fra Gatejuristen Oslo, og tilbyr gratis rettshjelp til rusavhengige i Stavanger og tilstøtende kommuner. Gatejuristen er samlokalisert med Advokathuset i Stavanger i Bergelandsgaten 35. Vi tar imot drop- in og timeavtaler i kontorets åpningstid. Vi har ett til to oppsøkende saksmottak i uken til Asfaltutsalget, Stasjonen og andre institusjoner og behandlingssteder. Vi har også faste månedlige saksmottak i Haugesund og Sandnes. Vi tar også imot nye saker på telefon mandag tom fredag kl 10 -14.

I Gatejuristen Stavanger jobber 33 frivillige. Vi har en gruppe jusstudenter som jobber en dag i uken, og en gruppe frivillige advokater og jurister som jobber på saksmottak på tirsdager. I tillegg er erfarne studenter og jobbsøkende jurister frivillige flere dager i uken. Virksomheten har tre ansatte jurister.

Siden oppstart i 2013 har Gatejuristen Stavanger behandlet over 3 000 saker.

Klage:

For å klage på saksbehandlingen du har fått hos Gatejuristen fyll ut klageskjema du finne nede på siden her. Du kan lever dette til oss på kontoret i Bergelandsgate 35, 4012 Stavanger, send det i posten Gatejuristen Stavanger, Kongsgaten 48, 4006 Stavanger, eller på epost: gatejuristen@bymisjon.net.

Du finner oss også på facebook:

Postadresse/digital post: Bedriftsnummer: 922 621 934 – Organisasjonsnummer: 971 477 415

Støtte Gatejuristen, Stavanger økonomisk? Les mer her. 

Våre medarbeidere

Camilla Andersson

Leder, Gatejuristen Stavanger

camilla.andersson@bymisjon.net