Trondheim

Om Gatejuristen Trondheim

Gatejuristen Trondheim tilbyr gratis rettshjelp til personer som har, eller har hatt utfordringer med rus. Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett, om man ikke får hevdet sin rett.

Vårt arbeid bygger på Kirkens Bymisjons visjon om at mennesker i målgruppa skal møtes med respekt, omsorg og rettferdighet.

Gatejuristen Trondheim har tre ansatte jurister ved kontoret. I tillegg har vi til enhver tid en gruppe frivillige som arbeider for oss. Dette er jurister/advokater som i tillegg til ordinært arbeid bistår klientene våre på frivillig basis.

Gatejuristen Trondheim holder til i Schultz gate 8 i Trondheim sentrum. Du finner vårt kontor rett ved kirkebakken utenfor Vår Frue kirke, i krysset Schultz gate og Presidentveita. Vi er samlokalisert med bymisjonstiltakene Legal Aid Trondheim, Batteriet Midt-Norge og ByBo.

Kontaktinformasjon

Trenger du bistand? Kontakt oss gjerne for en avtale:
Telefon: 926 61 860/932 53 771
E-post: hanne.kverndal@gatejuristen.no / ane.joakimsen@gatejuristen.nojens.fjellheim@gatejuristen.no

Postadresse: 
Gatejuristen Trondheim
Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Besøksadresse: 
Schultz gate 8
7013 Trondheim

Åpningstider

Faste åpningstider ved Gatejuristen Trondheims kontor:
Mandag – tirsdag 10:00 – 15:00
Torsdag – fredag 10:00 – 15:00

I dette tidsrommet er det åpent for «drop in»-timer, såfremt vi har ledig kapasitet. Ønsker du imidlertid å være sikret en timeavtale er du velkommen til å ringe, sende sms eller kontakte oss per e-post for å avtale et møtetidspunkt.

Telefontider: 
Mandag – fredag 10:00 – 14:00

Eksterne saksmottak:

Saksmottak ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital:

Saksmottak ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin hver tredje uke. Pasienter ved klinikken bes se etter oppslag på avdelingene for eksakt dato eller å ringe Gatejuristen Trondheim for å få opplysninger om dette.

Saksmottak ved Lade Behandlingssenter

Hver tredje måned. Pasienter ved klinikken bes be ansatte om eksakt dato eller å ringe Gatejuristen Trondheim for å få opplysninger om dette.

Våre medarbeidere

Hanne Kverndal

Fagansvarlig, Gatejuristen Trondheim

hanne.kverndal@gatejuristen.no

Ane Lunde Joakimsen

Jurist, Gatejuristen Trondheim

ane.joakimsen@gatejuristen.no

Jens Fjellheim

Jurist, Gatejuristen Trondheim

jens.fjellheim@gatejuristen.no