Om Gatejuristen

Gatejuristen gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer, og bidrar dermed til at de får sine rettigheter oppfylt.

Det hjelper ikke å ha rett hvis man ikke får rett

Vi jobber med alle rettsområder og gir både veiledning, råd og representerer klienter.

Gatejuristen har tillatelse til å drive rettshjelp utenfor rettergang og representerer derfor som et utgangspunkt ikke i rettssaker.

Rettshjelpen i Gatejuristen gis av fast ansatte jurister, frivillige jusstudenter og frivillige jurister og advokater. Kombinasjonen av fast ansatte og frivillige gjør at vi kan hjelpe mange uten at kostnaden blir høy.

Gatejuristen ble startet i Oslo i 2004 av Catrine Moksness. Da hun var jusstudent og frivillig ved Sprøytebussen i Oslo ble det tydelig at det var mange i rusmiljøet som hverken visste hvilke rettigheter de hadde eller fikk oppfylt sine rettigheter.

I dag er det 6 gatejuristkontorer i Norge. De 6 kontorene møtes i et felles nettverk. Gatejuristen er en del av Kirkens Bymisjon. Gatejuristen Tromsø er en egen forening.

Trenger du hjelp? Les her om hvordan vi kan hjelpe deg.

Hvordan får man kontakt med Gatejuristen

Gatejuristen ønsker å være der klientene er. Det betyr at vi driver oppsøkende saksmottak; på gata, ved lavterskeltilbud, på behandlingsinstitusjoner og andre steder der mennesker i vår klientgruppe samles. Vi forsøker også å være lett tilgjengelige på kontorene og på telefon. Gatejuristen skal være lett å nå.

For nærmere informasjon om tid og sted for saksmottak, gå inn på det enkelte kontors side.

I dag er Gatejuristen organisert med 6 likestilte kontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo (inkludert Innlandet). Disse kontorene driftes slik at man også når andre byer, enten ved hjelp av bistand fra advokatkontorer på stedet eller via regelmessige saksmottak som en del av de faste kontorenes oppsøkende virksomhet. (i tillegg til de nevnte når vi: Harstad, Narvik, Bodø (Tromsø); Haugesund, Sandnes (Stavanger); Arendal (Kristiansand); Hønefoss, Drammen, Hamar, Gjøvik, Lillehammer (Viken og Innlandet).

Alltid kvalitet

Gatejuristen behandler årlig mer enn 5000 saker i Norge. Vi er stolte av at vår virksomhet har høstet anerkjennelse, gjennom tildelinger som Juristforbundets «Rettssikkerhetsprisen», «Advokatforeningen Oslo krets Æresbevisning», Stiftelsen Scheiblers «Hederspris» og Natt&Dags pris for «årets stemme».

  • "Gatejuristen gjør en kjempeviktig jobb. Ikke bare for utsatte mennesker, men for rettssikkerheten til alle i samfunnet."

    Advokat Geir Lippestad