Slik hjelper vi deg

Har du havnet i et uføre og trenger juridisk bistand? Gatejuristen er der for alle som ikke selv er i stand til å hevde sin rett.

Hvem kan få rettshjelp hos oss?

Hvis du har eller har hatt et rusproblem, kan vi tilby deg gratis rettshjelp.

Vi snakker sammen og kartlegger i fellesskap ditt behov for juridisk bistand, og legger så en plan for oppfølgingen av saken videre. Den første samtalen kan skje på et av våre kontorer eller over telefon. Ofte drar vi også ut og møter våre klienter på institusjoner, væresteder og fengsler.

Se vår kontaktinfo og våre tider for saksmottak.

Hvilke saker tar vi?

Vi tar inn saker på alle rettsområder og kan bistå deg med råd og veiledning, men også med representasjon. Hvis du ønsker at vi skal representere deg vil vi skrive brev, delta i møter, ta telefoner og utføre andre oppgaver som er nødvendige i saken din.

Hvis du ønsker det vil vi også vurdere om din sak er egnet for domstolsbehandling.

Hvem hjelper deg?

Hos oss vil du få hjelp av et godt kvalifisert team av ansatte og frivillige advokater, jurister og jusstudenter. Våre medarbeidere har fokus på personlig oppfølging og strekker seg langt for sine klienter.
Husk at jo tidligere du kommer i gang med saken din jo større er sannsynligheten for at vi kan oppnå et godt resultat for deg.

Finn ditt nærmeste Gatejuristen-kontor og ta kontakt med oss i dag!