Gatemagasinet MOT

Et magasin for Agder og Telemark med faste utsalgssteder i Arendal og Kristiansand.

Gatemagasinet utgis av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand og distribueres i nært samarbeid med Sammensenteret (IOGT) i Kristiansand og Kirkens Bymisjon i Arendal

Selgerne av Gatemagasinet MOT er i en vanskelig livssituasjon som medfører at de står langt fra det ordinære arbeidslivet. Selgerne kjøper bladet for 50 kroner, selger det videre for 100 kroner og beholder mellomlegget.

Gatemagasinet MOT er fremfor alt et møte mellom kjøper og selger. Det skjer noe viktig i disse menneskemøtene der selgerens respekt og vennlighet er like avgjørende som kjøperens anerkjennelse.

Utdeling til magasinselgere
Selgerne får utdelt bladene ved 
Sammensenteret i Kristiansand sentrum og T5-senteret i Arendal. Dette er møtesteder for mennesker med rusproblemer. Vi er opptatt av salgssituasjonen, at vi skal være et vennlig innslag i bybildet uten rusadferd til sjenanse for omgivelsene. Selgerne står ved utvalgte butikker/handlesentre o.l. som Kirkens Bymisjon har opprettet kontakt med på forhånd. De følges opp av ansatte på T5-senteret og Tony Teigland som er sosialfaglig ansvarlig for gatemagasinet.

Har du tips til redaksjonen?
Redaksjonen løfter frem modige stemmer på Sørlandet.
Har du tips til saker eller ønsker kontakt med redaksjonen – send mail til mot@bymisjon.no
Redaktør: Maja Hagen Torjussen, mobil 974 35 032

Støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Gatemagasinet MOT mottar støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Stiftelsen støtter prosjekter som har som mål å utligne forskjeller og forebygge levekårsutfordringer i Agder og Telemark.

Følg oss gjerne på Facebook for informasjon om hver enkelt utgivelse