Gode møter på tvers av generasjoner

Berikende møter på tvers av generasjoner og kulturer – i Generasjonsmøter møtes unge og eldre med gjensidighet, tillit og frivillighet.

Generasjonsmøter skaper en møteplass og gjennomfører jevnlige treff der aktive eldre og ungdom møtes gjennom meningsfulle aktiviteter som leksehjelp, måltidsfellesskap, turer og spillkvelder. De eldre hjelper de unge og de unge hjelper de eldre; fordommer brytes ned og tillit bygges opp. Møtene bidrar til økt forståelse mellom mennesker i lokalsamfunnet, på tvers av både kulturelle forskjeller og generasjonsskiller. Takket være TV-aksjonen 2018 «Mindre alene sammen», starter Generasjonsmøter opp 10 steder i 6 forskjellige byer.

Generasjonsmøter starter opp i Sandefjord, Drammen, Stavanger, Bergen, Trondheim og på følgende steder i Oslo: Grünerløkka, Gamle Oslo, Nordstrand og St. Hanshaugen. Mer informasjon om det enkelte stedet kommer.

På tvers av generasjoner

Milien (20) flyktet til Norge, helt alene. Eva (71) er pensjonist­, og kommer ofte til seniorsentere­t. Gjennom Kirkens Bymisjons prosjekt får de glede av hverandre.

Les mer