Generasjonsmøter i samarbeid med Ungdomstiltaket V13

Generasjonsmøter i Bergen vil legge til rette for meningsfulle møter mellom unge med innvandrerbakgrunn og eldre/pensjonister.

Prosjektet er tenkt som samarbeidstiltak mellom Ungdomstiltaket V13, som møter en stor andel av enslige mindreårige asylsøkere, og barnevernstjenesten EMF. Det vil i tillegg rekrutteres gjennom avdelingens øvrige tiltak som EMPO eller samarbeidspartnere.

Hovedaktiviteter

  • Leksehjelp hvor seniorer hjelper yngre med leksene deres
  • Søndagsmiddager på seniorsenter hvor ungdommene bistår med matlaging, oppdekking og servering
  • Øvrige aktiviteter mellom yngre og eldre kan tilrettelegges i tillegg

Teamene ved begge tiltak har erfart at, ungdom i målgruppen har behov for trygge voksenkontakter samt å bygge nettverk i det norske samfunnet. Eldre frivillige vil dermed tilby ungdom kunnskap om språk, historie og norske kulturtradisjoner mens ungdom vil gis anledning til å dele sin erfaring av å være innvandrerungdom og/ eller nyankomne i Norge.

Oppstart

Lekse- og relasjonstiltak, Onsdag 28. august 2019 klokken 16.00 – 19.30

Zayneb Munthir

Prosjektmedarbeider

45270128

Zayneb.munthir@skbb.no

Knut Anders Strand

Tiltaksleder

55 60 31 10 / 47 34 92 91

knut.anders.strand@skbb.no