Et møte kan endre liv – flere møter kan endre et helt samfunn!

Likeverd og gjensidighet

Hovedmålet for Generasjonsmøter er å skape møter på tvers av generasjon og kultur. Målgruppen er i hovedsak unge mellom 16 og 25 år, og eldre fra 60 år og oppover. Generasjonsmøtene skal være preget av likeverd, gjensidighet og kunnskapsoverføring mellom generasjonene og kulturene som møtes.

Jevnlige møter over varierte aktiviteter i Drammen

Det legges til rette for jevnlige treff i egne lokaler, men har også aktiviteter utenfor huset i samarbeid med andre organisasjoner og Drammen kommune. Prosjektet er med på å skape en arena hvor de to målgruppene kan møtes og gjøre aktiviteter sammen. Det er alt fra matlaging, spill på brett og skjerm, håndarbeid og leksehjelp. I oppstarten av prosjektet har vi med åtte ungdommer og fire eldre. Tanken er at dette prosjektet skal utvides på sikt, det skal favne bredt og bestå av flere generasjoner, kulturer og ha enda flere aktiviteter enn i dag.

Aktivitetsplan

Onsdager fra klokken 16:00 til 20:00.

Andreas Thorset

Prosjektleder

940 15 801

andreas.thorset@skbd.no