Generasjonsmøter som prosjekt og metode skal oppfordre til – og tilrettelegge for – utfoldelse av menneskelige ressurser uansett alder og bakgrunn.

Leksehjelp ved Sofienberg ungdomsskole

På Engelsborg ressurssenter i bydel Grünerløkka har hovedfokuset så langt i prosjektet, vært å etablere og styrke samarbeidet med naboskolen, Sofienberg ungdomsskole.  Det er rekruttert en engasjert gruppe seniorer som har gitt skolens elever leksehjelp, deltatt i diskusjonsforum samt hatt tentamen- og eksamensforberedende samlinger.

Generasjonsmøter gjennom gode samarbeid

Vi arbeider med å utvikle og forankre relasjonene til samarbeidspartnere i bydelen, dette er en av de viktigste oppgaven den nærmeste tiden. Det gode samarbeidet med Sofienberg ungdomsskole skal videreføres, og vi skal i gang med samarbeid med Deichmanske bibliotek om generasjonsmøter i biblioteket på Schous plass. Vi har også følere ute overfor flere andre mulige samarbeidspartnere, blant annet i Gateteamet i bydel Grünerløkka.

Tone Germaine Martinsen

Prosjektleder

913 91 691

tone.martinsen@bymisjon.no

Isabell Skagen

Virksomhetsleder

901 50 627

Isabell.skagen@bymisjon.no

Hans Wiggo Kristiansen

Prosjektkoordinator

450 79 751

hans.wiggo.kristiansen@bymisjon.no