Generasjonsmøter gjennom gode samarbeid

Vi arbeider med å utvikle og forankre relasjonene til samarbeidspartnere i bydelen. Vi har et veldig godt samarbeid med Sofienberg ungdomsskole om leksehjelp samt at seniorsentrene på Grünerløkka fra høsten blir en samarbeidspart i valgfaget «Innsats for andre». Videre er Deichman Grünerløkka på Schous plass en viktig samarbeidspart og planer for samarbeid med Kuben videregående skole der elever har digital veiledning for senterets dataklubb er klar for oppstart fra høsten 2021.

Faste aktiviteter

  • «Etter skoletid» tirsdager 14.30-17.00; leksehjelp og oppfølging av skolearbeid i samarbeid med Sofienberg ungdomsskole.
  • «Innsats for andre» – et valgfag for elever ved Sofienberg ungdomsskole, hver 3. torsdag i mnd. er elevene på senteret hele skoledagen
  • Digital veiledning i samarbeid med Kuben videregående skole for senterets dataklubb onsdager 10.00-11.30
  • POP-up biblioteket fra Deichman Grünerløkka med bokutlån og samtaler om bøker innenfor mange tema hver 3.fredag i mnd.
  • Lekse- og språkhjelp èn-til-èn i en Somalisk gruppe med barn og unge starter opp fra høsten 2021.

Tone Germaine Martinsen

Prosjektleder

913 91 691

tone.martinsen@bymisjon.no