Om Generasjonsmøter

Vårt samfunn trenger at flere møtes, vi vil legge til rette for et varmere og mer inkluderende samfunn. Som deltaker i Kirkens Bymisjons “Generasjonsmøter” kan enda flere ta del i et godt fellesskap og bidra i sitt nærmiljø på tvers av generasjoner og kulturer.

Mange unge i Norge står i en sårbar situasjon uten trygge voksenpersoner, bare 2% av innvandrere oppgir å ha besteforeldre i Norge. Andre trenger leksehjelp, støtte gjennom andre enn barnevernet, kunnskap om språk og norsk historie og kultur.

Gjennom Generasjonsmøter ønsker Kirkens Bymisjon å skape møter med gjensidighet og tillit der de eldre har noe å tilby de unge, og de unge noe å tilby de eldre. Målet er å gjennom meningsfulle aktiviteter og berikende møter å øke livskvalitet og mestring i hverdagen. Vi ønsker å skape økt forståelse mellom og trygghet mellom menneskene i lokalsamfunnet, på tvers av kulturelle forskjeller og generasjonsskiller.

Møtene skal foregå jevnlig gjennom aktiviteter som leksehjelp, måltidsfellesskap, turer og spillekvelder. Frivilligheten i Generasjonsmøter går begge veier og gir ny kjennskap, kunnskap og erfaringer for både de unge og de eldre.

Ved å legge til rette for frivillig arbeid, gjensidig berikende møter og meningsfulle aktiviteter mener vi at dette prosjektet er en vinn-vinn.

 

Målgruppen er todelt:

  • Ungdom (opp til 30 år) med behov for voksenkontakt og støtte, hjelp, trygghet og inkludering. Det kan være eldre innvandrere, enslige mindreårige asylsøkere eller norske ungdommer, gjennom barnevern, ungdomsklubber, asylmottak eller skoler.
  • Aktive, eldre/pensjonister med tid og ressurser og ønske om å møtes på tvers av generasjoner og kulturer, gjennom seniorsentre, pensjonistforeninger, foreninger for 60+ og sanitetsforeninger.