Generasjonsmøter starter opp i Sandefjord

Bymisjonssentret i Sandefjord starter denne høsten opp Generasjonsmøter. Barn, unge og eldre i Sandefjord skal få mulighet til å bli kjent på ulike arenaer og gjennom meningsfulle aktiviteter. Generasjonsmøter vil skape verdifulle og gjensidige møter mellom mennesker på tvers av alder og kultur.

Vi søker frivillige og deltakere

Kanskje du eller noen du kjenner kunne trengt en ekstra bestefar? Kanskje du har lyst til å bli kjent med noen som ikke er på din egen alder? Ta gjerne kontakt med oss dersom du er nysgjerrig, har ideer eller spørsmål om prosjektet. Vi trenger både frivillige, deltakere og ønsker å komme i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for Generasjonsmøter.

Bonusbesteforeldre

Mange barn og unge i Sandefjord, Andebu og Stokke har ikke kontakt med sine besteforeldre. Mange aktive eldre kan tenke seg å være frivillige med fleksibilitet og mange savner kontakt med ungdom eller barn i sin hverdag. Bonusbesteforeldre setter mennesker i kontakt med hverandre og bidrar til meningsfulle og verdifulle menneskemøter. Med intervju, oppfølging og veiledning, vil ordningen tilpasses de enkelte deltakerne. Bli med å bety en forskjell for noen i ditt lokalsamfunn. Ta kontakt ved spørsmål til Maria på 47699438.

Maria Etnestad Drivdal

Prosjektansvarlig

476 99 438

maria@skbv.no