Generasjonsmøter på St. Hanshaugen

Godt samarbeid skaper trygge relasjoner

I samarbeid med barnevernet i bydelen setter seniorsenteret skolegang og inkludering i samfunnet som viktige mål i arbeidet med ungdommene. Leksehjelpen og oppfølging av skolearbeid gjøres gjennom tett kontakt med barnevernet. Inkludering i samfunnet er en levende prosess, som vi tror krever et ressurssterkt nettverk. Vår erfaring gjennom dette arbeidet er at de unge har fått relasjoner de er trygge i – en trygghet som kan vare over lengre tid. Det er naturlig at det legges vekt på norskopplæringen der seniorene jobber med muntlig- og skriftlig norsk samt norsk grammatikk. I tillegg har vi seniorer med bakgrunn som gjør dem spesielt egnet til å hjelpe ungdommene med matematikk.

Gjennom det gode samarbeidet med barnevernstjenesten, har vi erfart at vår arena er et godt møtested for folk på tvers av kulturer og generasjoner. Fra januar 2019 ble St. Hanshaugen ett av stedene i Oslo under prosjektet «Generasjonsmøter» finansiert med midler fra TV-aksjonen 2018 og en prosjektleder ansatt i en 50% stilling.

Faste aktiviteter

Leksehjelp gjennomføres hver onsdag der vi alltid starter med felles middag der måltidet er vel så viktig som selve leksehjelpen. Da går praten – på norsk, om alt fra dagsaktuelle saker i media til været og dagligdagse opplevelser. Etter måltidet fordeler seniorer og ungdommer seg etter hvilke  behov de har for hjelp denne onsdagen. Normalt skal vi holde på i to timer, men det hender ofte at samlingene strekker seg utover kvelden hvis det er behov for å bli ferdig med en oppgave. Siste skoleår har 12 ungdommer og ni seniorer deltatt.

Fra dette skoleåret har vi med åtte faste ungdommer samt at noen av de eldre ungdommene som ikke lenger er under barnevernet, stadig stikker innom. De samme ni seniorene som siste skoleår blir med videre.

Søndagsmiddag har vi arrangert siden oppstarten i 2016. Hver 2. eller 3. søndag i måneden inviterte vi hjemmeboende eldre i bydelen på tre-retters middag. To til tre ungdommer var med hver gang noe som bidrog til at Søndagsmiddag kunne gjennomføres.

Erfaring som gir ungdommene jobb

Det at ungdommer som har deltatt i Generasjonsmøte har fått attest for sin medvirkning på prosjektet «Søndagsmiddag» samt at virksomhetsleder og prosjektleder er referanser, ser ut til å ha bidratt til at flere har fått jobb.

Ungdommene har etter hvert blitt trygge på selg selv, på oss som jobber med prosjektet og ikke minst på brukerne.

Aktiviteter

Leksehjelp  – onsdager 16.00 – 19.00 med middag fra kl.16.00

Søndagsmiddag arrangeres annenhver søndag kl.14.00.

Tone Germaine Martinsen

Prosjektleder

913 91 691

tone.martinsen@bymisjon.no