Generasjonsmøter i Bydel Ullern skal skape møteplasser for generasjoner

Vi skaper møteplasser for mennesker uavhengig av alder, bakgrunn og etnistet  hvor av alle skal kunne ha nytte av hverandre og skape gjensidig glede. Å bygge tillit og relasjoner tar tid. Derfor er det viktig at Generasjonsmøter går over flere år, slik at de ulike møtene kan få betydning både overfor enkeltindividet og overfor samfunnet.

Vi søker frivillige

Det er behov for frivillige i alle aldre, spesielt ungdom. Det vil i fremtiden legges vekt på rekruttering via sosiale medier og digitale plattformer. Ta kontakt om du ønsker å være med.

Aktiviteter

Utover høsten 2019 kommer det flere aktiviteter:

Leksehjelp – her kobles eldre frivillige som leksehjelpere til ungdom med flyktningebakgrunn.

Digital kunnskap for alle – her kobles seniorer på seniorsentrene med ungdom fra Ullern videregående og unge flyktninger til opplæring og øvelse. 

Måltidsfellesskap – møter over hyggelig helgemiddag en gang i måneden. 

 

Aktivitetsplan

Datoer for oppstart av aktiviteter kommer.

Esther Marie Lier

Daglig leder

97 18 62 65

esther.marie.lier@bymisjon.no

Kim Osmund Ueland

Prosjektleder

954 88 670

kim.osmund.ueland@bymisjon.no