Midler fra Norsk Tipping (Tippemidler)

Hver gang du tipper eller spiller Lotto vil det gå en andel av overskuddet fra Norsk Tipping til Kirkens Bymisjons arbeid. Disse midlene utbetales til organisasjonen årlig, og er et betydelig bidrag til vårt arbeid rundt i landet. Dette gjelder for hele landet unntatt de to nordligste fylkene.

Grasrotandelen

For Nordland, Troms og Finnmark kan du som tipper eller spiller lotto velge at din Grasrotandel skal går til Kirkens Bymisjons arbeid i et av disse fylkene, uten at det koster deg noen ting.

Her er informasjon om hvordan du skal gå frem.

Kirkens Bymisjon i Nordland, Troms og Finnmark er registrert som mottaker av grasrotandelen. Ved å registrere deg som støttespiller vil fem prosent av midlene du spiller for gå til vårt viktige arbeid i denne delen av landet. Det er deler av tippeutgiftene, og ikke eventuelle gevinster, som går til formålet. Alle spillere av Norsk Tipping må nå være registrert med et eget spillekort. For å gi din grasrotandel til Kirkens Bymisjon i de to nordligste fylkene må du oppgi organisasjonsnummer fra listen under.

Slik går du frem:

Du kan du be tippekommisjonæren om å hjelpe deg med dette

Du kan sende SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020 (gratis)

Du kan registrere deg selv på norsk-tipping.no/grasrotandelen

Oversikten over Kirkens Bymisjons mottakere og organisasjonsummer:

Kirkens Bymisjon i Nordland
Organisasjonsnummer: 971 390 069

Kirkens Bymisjon i Tromsø og Finnmark
Organisasjonsnummer: 971 530 995