Fosterforeldre må langt fra være perfekte, men det er viktig at dere har evner, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. Illustrasjonsbilde.

Hvem kan bli fosterforeldre på Heggeli?

Ønsker dere å bli fosterforeldre men lurer på hva som kreves? Her får dere svar på noen av spørsmålene mange har.

Det er mange som lurer på hvilke krav det stilles til å bli fosterforeldre i dag. Må man være perfekte foreldre som aldri krangler, som alltid kommer opp med det rette svaret, som alltid er blide og hyggelige?

Svaret på det er selvfølgelig nei. Men i dag er det dessverre slik at 25 % av alle norske fosterbarn har blitt flyttet minst 5 ganger fra sitt biologiske hjem og ulike fosterhjem, i følge forskning fra NOVA. Vi på Heggeli har tatt imot mange av disse barna i vårt system, og ser hvor forstyrrende det er i forhold til å få til en god utvikling for barnet. På  Heggeli er vi derfor særlig opptatt av å få til en plassering som fungerer så godt at de skal slippe å måtte flytte igjen. Vi ønsker å jobbe særlig målrettet mot finne det helt riktige hjemmet til hvert eneste av våre fosterbarn.

Myndighetenes formelle krav

Barne- og likestillingsdepartementet har i følge forskrift om fosterhjem (2003) noen krav til fosterhjem, som vi er pålagt å følge:

 • Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.
 • De må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner.
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk må være på plass, fordi det er forutsetninger for at barna skal kunne ha muligheter for livsutfoldelse.
 • Til sist må du kunne vise til god vandel, og legge frem en politiattest som viser at du ikke er tidligere straffedømt.

Tenker dere på å ta et oppdrag som familiehjem?
Send oss gjerne en epost på heggeli@bymisjon.no 

Fosterforeldrekurs

For de fleste som tenker på å bli fosterforeldre kan det være nyttig å ta et PRIDE grunnkurs gjennom Bufetat. Kurstilbudet finnes over hele landet, og det kan hjelpe dere til å bli mer sikre på om dette er rett valg for dere. Bonusen er at dere i tillegg blir mer kjent med hverandre som par og familie.

Kurset bygger på 5 ferdighetskrav som det forventes at dere oppfyller som fosterforeldre. Dere må kunne:

 1. Oppdra og gi god omsorg
 2. Støtte barns utvikling og håndtere forstyrrelser i utviklingen
 3. Støtte forholdet mellom barn og familiene deres
 4. Gi barn muligheten til å etablere trygge, varige bånd
 5. Samarbeide

Heggelis krav og ønsker

Barna som kommer til Heggeli har ofte opplevd mangelfull omsorg og noen ganger stor grad av omsorgssvikt i sitt unge liv. Derfor har vi noen særskilte krav og ønsker til familiene vi vurderer som fosterhjem hos oss.

Det betyr ikke at vi forventer eller ønsker perfekte hjem og ufeilbarlige voksenfigurer. Tvert i mot ser vi det som positivt at dere er voksne og har levd et liv med mange erfaringer. Men vi har over årene og med tett oppfølging av våre familiehjem, gjort oss noen vurderinger om hva vi ønsker oss, for å få et best mulig resultat for våre fosterbarn.

Møt fosterforeldrene Gunni og Frode som over årene har åpnet hjemmet sitt for åtte fosterbarn.

Ofte stilte spørsmål om hva som kreves av fosterforeldre i våre familiehjem:

 • Kan jeg bli fosterhjem hos Heggeli selv om jeg bor noen timer unna Oslo?

  Dessverre må vi si nei til søknader fra familier som bor mer enn en drøy times kjøring fra Oslo. Det er fordi vi arbeider ut fra en modell i våre barnevernstiltak som handler om å kunne gi tett oppfølging og avlasting. Da kan ikke den fysiske avstanden mellom Heggeli og fosterhjemmet bli for stor.

  Den tette oppfølgingen er ikke bare nødvendig og velkommen for fosterforeldrene. Den er også viktig for barnet. Dessuten er det verdifullt for barn som har bodd og knyttet kontakter med barn og voksne på Heggeli at de kan komme tilbake på avlastningsbesøk i helger og være sammen med oss.

  Les mer om modellen bak vårt arbeid.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Hva slags erfaring med barn krever dere at vi har fra før?

  Barna som bor på Heggeli kan ha vært gjennom stor grad av omsorgssvikt i sine unge liv. Det gjør at de er svært utrygge og skeptiske til nye omsorgspersoner, fordi de har blitt skuffet så mange ganger tidligere. De kan reagere med avvisning, aggresjon og antisosiale holdninger blant annet. Å være den voksne omsorgspersonen i et slikt forhold kan være tøft, og krever en trygg person med romslighet og mye tidligere erfaring med barn som strever.

  For en del kommer den erfaringen gjennom yrkesbakgrunn, du jobber gjerne i et sosialfagligyrke, for eksempel som spesialpedagog, sosionom, sykepleier, lærer eller pedagogisk leder i barnehage. Andre har erfaring innen egen familie, du har kanskje selv barn som strever på ulike måter, eller du har levd tett på problematikken ved å vokse opp som søsken av  barn med utfordringer .

  Mest av alt ønsker vi oss voksne med et oppriktig engasjement for barn, som tåler å stå i et langvarig forhold med et barn som kan være vanskelig å forstå.

 • Hvor gamle må vi være for å kunne vurderes som fosterforeldre?

  Vi har ingen spesifikke aldersgrense på fosterforeldre, men er dere et ungt, barnløst par i 20-årene passer dere ikke så godt som familiehjem for Heggeli, men kan heller muligens være aktuelle kandidater for et vanlig fosterhjem. Grunnen er at vi ønsker at dere skal ha fått noen erfaringer i livet som dere kan dra veksler på i omsorgen for barna og ungdommene fra Heggeli.

  Les om de ulike fosterhjem-kategoriene her.

 • Kan jeg beholde jobben min?

  Fosterforeldre som blir familiehjem for Heggeli, velger å ha omsorg for et barn som krever ekstra mye oppfølging. Derfor kan det i en periode være behov for at en av fosterforeldrene går ut av jobb og er hjemme med barnet. Vi sier at forelderen blir frikjøpt. Det innebærer at barnevernet utbetaler godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, som er omtrent 400 000 NOK. Hvor lenge du frikjøpes er avhengig av hva slags behov barnet har for oppfølging, men du bør være innstilt på å være frikjøpt under hele oppdragsperioden der dere har omsorg for fosterbarnet fra Heggeli.

 • Hva slags familier ser dere etter?

  I dag vokser barn opp i mange ulike typer familier, og det ønsker vi også å vise i vår store Heggelifamilie.

  Vi har familiehjem med mor og far med felles barn, vi har familiehjem med fosterfar og fosterfar, og vi ser stadig flere fosterfamilier som består av skilte som etablerer seg på nytt, og som gjerne har barn fra hver sine tidligere forhold med seg inn i familien. Vi ønsker oss flere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn. Mange av våre fosterbarn har en slik bakgrunn, og vi har behov for fosterhjem som kan ivareta barnets kulturelle tilhørighet.

  Per i dag er ingen av våre barn  hos en enslig forsørger. Det er fordi vi tror oppgaven for deg som fosterforelder vil bli for tøff og utfordrende alene, vi ønsker at dere er to som kan lene dere på hverandre og støtte hverandre.

   

 • Hva slags kontakt er det med barnets biologiske foreldre?

  På Heggeli mener vi at det er viktig å legge til rette for kontakt mellom fosterbarnet og de biologiske foreldrene dersom det er trygt og kontakten tjener barnet. Vår erfaring er at det ofte kan være viktig for barn å vite hvordan det går med foreldrene sine, og å kjenne dem som del av eget opphav – selv om de ikke kan ha den daglige omsorgen. Vi er opptatt av å legge til rette for at barn kan ha best mulig samvær og kontakt med biologisk familie og annet nettverk i de tilfellene der dette er vurdert å være til det beste for barnet.For å bidra overfor  foreldre som ikke lenger har omsorg for barna sine, har vi et eget gruppetilbud, Foreldrestøtten, der vi arrangerer 4 temakvelder i løpet av året sammen med de biologiske foreldrene.

 • Har det noen betydning hvor gamle mine biologiske barn er?

  Erfaringsmessig vet vi at det kan bli konflikter og sårbare situasjoner hvis du har biologiske barn som er yngre enn fosterbarnet som kommer inn i familien.

  Derfor, som en hovedregel, sier vi at egne barn bør være eldre enn fosterbarnet som kommer, og gjerne minimum 4-6 år eldre.

  Her kan du lese mer om det å få fosterbarn når du har biologiske barn.

 • Stilles det noen krav til boligen vår?

  Et fosterhjem må ha en viss størrelse. Barna har krav på eget rom, og de kan være utagerende, så de trenger plass rundt seg. Dessuten bør hjemmene tåle en støyt. Et hjem fullt av dyre gjenstander kan fort få seg en del skraper og ødeleggelser.

 • Stilles det krav til nettverket vårt?

  Nettverk er viktig. Dere må kunne samarbeide med skole og nærmiljø – og ikke minst storfamilien, som bør kunne tåle noen som ødelegger et familieselskap, for eksempel. Disse barna oppdras av hele nærmiljøet, så det er viktig at de som er rundt dere har en raushet og forståelse for hva dere står i.

 • Må vi alltid ha barnevern og familiekonsulenter inn i hjemmet?

  Ja. Å være fosterhjem innebærer at hjemmet ditt blir arena for offentlige tiltak. Du må derfor tåle at det føres tilsyn med fosterbarnet i ditt hjem, fra plasseringstidspunktet og helt frem til barnet fyller 18 år. Du må være innstilt  på  at du kommer til å trenge veiledning underveis. Og du må forstå at du ikke får barnet. I utgangspunktet er fosterhjem alltid en midlertidig løsning, selv om det i praksis ikke så ofte lar seg gjøre å flytte barnet eller ungdommen tilbake til den biologiske familien.

Du er viktig

Det er altså en del krav til deg som lurer på å bli fosterforelder. Så, hvorfor skal du likevel orke å gå gjennom søknadsprosedyrer, intense og nærgående intervjuer, og velge å få familiekonsulenter og ansatte fra barnevernet  inn i hjemmet ditt på jevnlig basis over flere år?

Vel, det finnes en veldig god grunn til at du skal orke det:

Det virker.

I undersøkelser foretatt av NOVA forteller nemlig både fosterforeldre og saksbehandlere at de emosjonelle vanskene de ofte ser i fosterbarnet på starten av oppdraget avtar, kraftig, i løpet av den første tiden etter at fosterbarnet har blitt plassert i et godt fosterhjem.

Som fosterforelder kan du utgjøre en forskjell for et barn som trenger deg.

Ta gjerne kontakt med oss om dere ønsker å sette i gang en søknadsprosess for å bli familiehjem på Heggeli.