Oppfølging av biologiske foreldre:

Et sted der du blir lyttet til

Foreldrestøtten er et gruppetilbud til foreldre i Kirkens Bymisjons Barnevernstiltak, som ikke lenger har omsorg for barna sine.

Gjennom våre barnevernstiltak har vi mye kontakt med barnas familie, blant annet med oppfølging av samvær. Vi så tidlig et behov for oppfølgingstiltak rettet mot denne gruppen, og i 2006 startet vi Røtter/Foreldrestøtten, en gruppesamling med fire temakvelder i løpet av året, der foreldre som har barn i Heggelis barnehjem eller familiehjem, kan møtes og utveksle erfaringer, få kunnskapspåfyll og bli lyttet til.

Målet vårt med Foreldrestøtten er å øke barnas og foreldrenes livskvalitet, samt bidra til omsorg og trivsel:

  • Ved å ha fokus på samspillet mellom foreldre, barn, fosterforeldre og andre viktige personer i familiens nettverk kan vi bidra til å redusere negative spenninger mellom aktørene i det sosiale systemet familien inngår i.
  • Gjennom å gi foreldre/familie et tilbud tror vi barnas iboende ressurser lettere vil kunne forløses. Barna kommer lettere i gang med sin egen utvikling på en positiv måte og får det bedre i sin hverdag. Selv om barna har vært utsatt for grov omsorgssvikt, er de glade i og bekymret for foreldrene sine når de selv ikke er sammen med dem. Dette kan oppta en stor del av barnas oppmerksomhet til daglig. Med foreldre som deltar i Foreldrestøtten kan barna få en spenningsreduksjon i hverdagen og en redusert lojalitetskonflikt.
  • Ved å gi foreldrene et tilbud anerkjenner vi og hjelper vi foreldrene inn i en ny rolle som «deltidsforeldre». Gjennom aksept og ved å bli lyttet til, får de en større selvrespekt og få et større samhold med foreldre i samme situasjon. Samtidig kan barna være trygge på at noen også følger med på hvordan foreldrene har det.

Vi arrangerer 4 temakvelder i løpet av året. Velkommen!