Dette får fosterforeldre i lønn

Mange fosterforeldre lurer på hvordan hverdagen deres påvirkes økonomisk av valget om å få et fosterbarn fra Heggeli. Her er en oversikt over godtgjørelser dere har rett på når dere tar et oppdrag som fosterforeldre.

Hvor mye penger får man utbetalt når man blir fosterforeldre til et barn? Noen synes kanskje det kan være litt vanskelig å snakke om økonomi og penger når de står i beslutningen om de skal ta inn et ekstra medlem i familien.

Ofte blir dessuten fosterhjemsarbeid omtalt som en «samfunnstjeneste» eller en «god gjerning», men det er viktig å være klar over at som fosterforelder gjør du en oppgave for barnevernstjenesten, og dermed har du krav på kompensasjon for oppdraget.

Den riktige definisjonen på kompensasjonen er imidlertid ikke lønn, men godtgjørelse, fordi du som fosterforelder ikke er en ansatt, men en oppdragstaker.

Arbeidsgodtgjørelse

I et ordinært fosterhjem, der begge fosterforeldrene har mulighet til å arbeide full tid i sine jobber, får de en månedlig arbeidsgodtgjørelse på 7900 kr. Denne satsen reguleres årlig av Kommunenes Sentralforbund, og kan også variere ut fra barnets omsorgsbehov, og hvor tett oppfølging det trenger hjemme.

Arbeidsgodtgjørelsen betaler man skatt av.

Godtgjøring for tapt arbeid

I dag er imidlertid nesten halvparten av fosterhjemsoppdragene forsterkede. Det innebærer at en av fosterforeldrene frikjøpes fra jobb på hel- eller deltid for å være fullt tilstede for barnet.

På Heggeli har vi ikke ordinære fosterhjem, kun familiehjem, et forsterket fosterhjem der barnet eller ungdommen trenger ekstra mye oppfølging. Da er det avgjørende at en av fosterforeldrene kan frikjøpes fra jobben for å være hjemme på heltid og konsentrere seg om omsorgen for fosterbarnet. Fosterforelderen blir da kompensert for tapt arbeidsfortjeneste, med et beløp på ca 400 000 NOK i året.

Dette frikjøpet varer i minst ett år, men som regel i flere år. Lengden avhenger av behovet hos barnet.

Dekke av utgifter

I tillegg til godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, vil alle fosterfamilier få dekket utgifter til kost, klær og fritidsaktiviteter for fosterbarnet. I tillegg vil de selvfølgelig få barnetrygd. Størrelsen på den månedlige utgiftsdekningen er regulert av barnets alder og den er skattefri:

0-6 år: 5140,-

6-11 år: 6375,-

11-14 år: 6970,-

15 år og eldre: 7570,-

La oss si at Siv og Anders er fosterforeldre for Thomas (13) i et familiehjem. Anders er hjemme med Thomas, og for det mottar han en lønn på rundt 400 000 kroner årlig.

I tillegg får familien dekket utgifter til kost, klær og fritidsaktiviteter for Thomas på rundt 6970 kroner i måneden, som er KS satser for 2017.  Dette beløpet er altså skattefritt.

Godtgjøring under ferie

Siden du altså ikke er en fast ansatt som i en vanlig jobb, har du ikke de vanlige rettighetene som andre ansatte. Det innebærer at du ikke får opparbeidet pensjonspoeng på samme måte som i en fast jobb, og du har heller ikke feriepenger. Du får imidlertid lønn i 12 måneder, selv om barnet er på ferie.

Rik på annet enn penger

Ingen tjener seg rik på penger ved å være fosterforeldre. Men det vi hører fra våre Heggeli-familiehjem er at de opplever at de blir rike på andre ting.

I sin bok En ekstra. En bok om å være fosterhjem, reflekterer fostermor gjennom 27 år, Gunni Banggren, over denne rikdommen slik:

­«(Vi) tror at vi har fått lov til å bety noe for et annet menneske. Selv ungdommer som er i løsrivningsfasen, trenger kjærlighet, tilhørighet, trygghet og grenser. Det har vi fått lov til å være med å gi. Når du da ser barn og ungdom ta i mot dette og begynne å tro på at de kan få til noe selv, da har vi fått selve betalingen, og da handler det slett ikke om penger.»

Lurer du på hvordan det er å få et fosterbarn i hus når du har egne barn fra før? Her er rådene.