Om oss

Heggeli Familiehjem er tette, forsterkede fosterhjem som får unik og skreddersydd oppfølging fra vårt fagmiljø.

  • Tilknyttet Heggeli Barnehjem
  • Del av et helhetlig og langsiktig omsorgs- og oppveksttilbud
  • Heggeli-modellen: Tett oppfølging, støtte og opplæring – så lenge du trenger oss
  • Stabilt personale med omfattende erfaring med barn som har komplekse omsorgsbehov

Alle våre familiehjem er tilknyttet Heggeli barnehjem og fagmiljøet vårt der.

Både Heggeli Barnehjem og Heggeli Familiehjem er en del av Kirkens Bymisjons Barneverntiltak (KBB), som også inkluderer Familiesenteret Nanna Marie der vi jobber med foreldre og barn, og Foreldrestøtten, et tilbud for biologiske foreldre som ikke lenger har daglig omsorg for barna sine.

Langsiktig omsorgs- og oppveksttilbud

På Heggeli barnehjem kan det bo opp til fem barn i alderen 2 til 12 år, som alle er under omsorg av barnevernet etter § 4 – 12 i Lov om barneverntjenester, og som har særskilte og sammensatte behov.

Disse barna har krav på et langsiktig omsorgs- og oppveksttilbud, og det er der våre familiehjem kommer inn. Et familiehjem skal tilfredsstille barnets behov for stabile og nære relasjoner i en familiesetting. Målet er at disse relasjonene skal danne et godt og trygt grunnlag for hvordan barnet/ungdommen utvikler seg videre.

Behov for ekstra oppfølging

Årsaken til at vi i 1998 etablerte tilbudet med profesjonelle, forsterkede fosterhjem, er at vi gang på gang erfarte at barn med komplekse utfordringer og omsorgsbehov i mangel av et tilpasset tilbud ofte endte opp med å flytte mange ganger mellom ulike fosterfamilier og omsorgstiltak.

Fosterforeldre vi var i dialog med fortalte at den største utfordringen deres var opplevelsen av å stå alene i sitt oppdrag som fosterforeldre, og at det var et særlig behov for et aktivt støtteapparat til fosterfamiliene for å kunne ivareta og romme barnas utvikling over tid.

På bakgrunn av disse erfaringene etablerte vi tilbudet med familiehjem.

Heggeli-modellen

I Kirkens Bymisjon har vi utviklet en helt spesiell modell for hvordan vi jobber i alle våre barnevernstiltak.

Vi kaller den Heggeli-modellen. Den innebærer at vi forsøker, i samarbeid med barneverntjenesten, å skreddersy et tilbud som passer det enkelte barn og den enkelte familie, og at vi følger dere tett, så lenge behovet er der.

  • Alle fosterforeldre som tar oppdrag som familiehjem på Heggeli får opplæring og veiledning av seniorkonsulenter ved barnehjemmet, og deltar i tillegg i gruppeveiledning og kursing med andre fosterforeldre.
  • Heggeli bistår også med døgnkontinuerlig beredskap ved akutt behov.
  • Om du er et barn som skal bo en kort eller lengre periode på et av våre barnehjem,(lenke til Heggeli Barnehjem), om du og familien din har fått et opphold på familiesenteret Nanna Marie, eller om du ikke lenger har den daglige omsorgen for barna dine, vil vi være til støtte for deg, og følge opp dine behov.

Stabilt personale

Vi har 7 fast ansatte familiekonsulenter som jobber med å rekruttere familiehjem og følge dem opp. Vi har en veldig stabil ansattgruppe, som strekker seg langt i jobben med å skape varige, gode familiehjem, og som holder seg jevnlig oppdatert på fagfeltet vårt.