Holmen er en rusfri korttids døgninstitusjon for mennesker med rusproblemer.

Holmen tilbyr et opphold med trygge rammer før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten og i overganger mellom andre hjelpetiltak. Holmen tilbyr også opphold for de som ønsker å bedre og stabilisere livssituasjonen sin i en periode. Vi tror på menneskers iboende ressurser og ønsker å hjelpe våre beboere til økt mestringstillit og motivasjon for endring.

Et opphold på Holmen gir ro, tid og mulighet til å forberede seg både mentalt og praktisk til tida som kommer. Beboerne samarbeider med de ansatte om å sette seg mål for oppholdet og får oppfølging i arbeidet med å nå målene sine. Vi gir et individuelt tilrettelagt tilbud, samtidig som vi forventer at beboerne deltar aktivt i institusjonens gruppeprogram og fellesoppgaver.

Holmen har 23 døgnplasser og har ansatte på jobb hele døgnet, alle dager i uka.

Et opphold på Holmen kan vare i opptil 60 dager, vanligvis i 3-6 uker.

Holmen har tilbud om brukerstyrte plasser. Dette er en avtale som er inngått mellom beboeren, Holmen og bydelen som gir en forhåndsgodkjenning av opphold inntil 14 dager som beboeren kan benytte seg av ved behov.