Holmen er en døgninstitusjon i Kirkens Bymisjon som gir tilbud om innleggelse fra to til 90 dager til mennesker med rusproblemer.

Holmen gir et individuelt tilrettelagt tilbud, samtidig som vi forventer at den enkelte klient deltar aktivt i institusjonens gruppeprogram og fellesoppgaver.

Holmen skal i prioritert rekkefølge

  1. bidra til at klienter opprettholder motivasjonen for å endre sitt forbruk av rusmidler før videre behandling
  2. hjelpe med etablering i egen bolig i etterkant av behandling
  3. gi tilbud til dem som trenger rammer og støtte for å holde seg rusfri

Hvordan søke?

Vi tar imot søknader per telefon onsdager fra kl 9.00 til kl 11.00. (NB! Endret fra tirdager til onsdager fra februar 2020). Du søker på telefonnummer 22 13 91 40.
Du vil få svar på din søknad samme dag mellom kl. 14.30 og 15.00. Dette gjelder kun telefonsøknader på tirsdager.

Du kan også søke ved å sende inn søknadskjema per post til:

Kirkens Bymisjon Holmen
Postboks 3402, Bjølsen
0406 Oslo

Grunnet personvern ønsker vi ikke tilsendt søknadskjema per e-post.

Utenbys søkere (fra alle kommuner utenfor Oslo) kan ringe 22 13 91 40 hver hverdag for nærmere informasjon og søkning.

Inntak må skje i samarbeid med NAV-Sosialtjenesten.

Søke om opphold på Holmen

Trykk her for søknadskjema!