Holmen er en rusfri korttids døgninstitusjon for mennesker med rusproblemer.

Holmen tilbyr et opphold med trygge rammer før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten og i overganger mellom andre hjelpetiltak. Holmen tilbyr også opphold for de som ønsker å bedre og stabilisere livssituasjonen sin i en periode. Vi tror på menneskers iboende ressurser og ønsker å hjelpe våre beboere til økt mestringstillit og motivasjon for endring.

Et opphold på Holmen gir ro, tid og mulighet til å forberede seg både mentalt og praktisk til tida som kommer. Beboerne samarbeider med de ansatte om å sette seg mål for oppholdet og får oppfølging i arbeidet med å nå målene sine. Vi gir et individuelt tilrettelagt tilbud, samtidig som vi forventer at beboerne deltar aktivt i institusjonens gruppeprogram og fellesoppgaver.

Holmen har 22 døgnplasser og har ansatte på jobb hele døgnet, alle dager i uka.

Et opphold på Holmen kan vare fra 2 til 90 dager, vanligvis i 3-6 uker.

Holmen har også et tilbud om brukerstyrte plasser. Dette er en avtale som er inngått mellom beboeren, Holmen og bydelen som gir en forhåndsgodkjenning av opphold inntil 10 dager som beboeren kan benytte seg av ved behov.

Hvordan søke?

Vi tar imot søknader per telefon onsdager fra kl 9.00 til kl 11.00. Du søker på telefonnummer 22 13 91 40.

Du vil få svar på din søknad samme dag mellom kl. 14.30 og 15.00.

Grunnet personvern ønsker vi ikke tilsendt søknadskjema per e-post.

Utenbys søkere (fra alle kommuner utenfor Oslo) kan ringe 22 13 91 40 hver hverdag for nærmere informasjon og søking.

Inntak må skje i samarbeid med NAV-Sosialtjenesten.