Postadresse:

Kirkens Bymisjon Holmen
Postboks 3402 Bjølsen
0406 Oslo

Besøksadresse: Lovvisenberggate 17, oppgang C (midlertidig adresse fra 2. oktober 2019)