Vil du bidra til å støtte en småbarnsfamilie?

Kirkens Bymisjon driver Home-Start-arbeid i Bergen, Trondheim, Tromsø, Moss og Karmøy.

Meld deg som frivillig

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiekontaktene er voksne som enten har foreldreerfaring eller annen erfaring med barn. De har ulik alder og bakgrunn, noe som gjør at Home-Start Familiekontakten kan møte behovene til mange ulike familier.

Du kan gjøre en forskjell for barn og foreldre

Slik fungerer det »»