Bergen

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram for familier med minst et barn under skolealder hvor familiekontakter (frivillige) tilbyr støtte og omsorg ut fra den enkelte families behov. Vårt mål er å bidra til en trygg og god oppvekst gjennom å styrke foreldrene.

Perioden med små barn byr på mange gleder og utfordringer. Å ha støtte rundt seg kan være avgjørende for hvordan man opplever familiehverdagen. Støtten gis i form av frivillige familiekontakter som besøker familien 2-4 timer 1 gang pr uke i cirka 6 måneder.

Vi holder til i: Kong Oscars gate 62 , 5017 Bergen Se i kart

Telefon: 55 30 72 21

 

Hvem kan få støtte/ hjelp? 

 • familier med minst ett barn under skolealder
 • familier som selv ønsker støtte og hjelp grunnet utfordringer i hverdagen
 • familier med lite nettverk
 • familier med barn med særskilte behov
 • Familier som bor i bydelene Årstad, Bergenhus, Laksevåg, Fyllingsdalen, Åsane og Arna. Familier med barn med særskilte behov, eller familier som benytter andre tiltak i avdelingen, tilbys også hjelp i Fana/Ytrebygda.

 

Hvem er familiekontaktene? 

 • alle som ønsker å bli familiekontakt gjennomfører Home-Start sitt forberedelseskurs, leverer politiattest og signerer på taushetserklæring
 • familiekontaktene har stor spredning i alder og interesser
 • familiekontaktene gir av sin tid og har lyst til å være sammen med familier/ barn
 • koordinator kobler familiekontakt og familie, følger opp og veileder underveis.

Hvis dette kan være noe for din familie, eller du selv ønsker å bli familiekontakt ta gjerne kontakt.  

 

Følgesvenn

Følgesvenn er et prosjekt som retter seg mot innvandrerfamilier med barn med funksjonsnedsettelse eller kronisk syke barn som bor i Bergen Kommune. Familien må ha minst et barn under skolealder for å få hjelp innenfor HSF sine rammer

De får også tilbud om å være med i et foreldrenettverk som vi har etablert. Familier som har barn i skolealder får tilbud om å være med i foreldrenettverket.

Prosjektet ble etablert som en følge av at HSF observerte at denne gruppen foreldre har ekstra utfordringer knyttet til blant annet språk, kultur, hjelpeapparat, stigma, aksept fra egen kultur og nettverk. Prosjektet fyller et hjelpetilbud som ikke finnes ellers i hjelpeapparatet.

Prosjektet har som mål å skape bedre hverdager, øke kunnskap og livskvaliteten til familiene.

Fokusområder i foreldrenettverket:

 • Språk og kommunikasjonsbarrierer med hjelpeapparatet.
 • Fordommer, tabuer og livssyn både i hjelpeapparatet og innad i egen kultur.

Målet er å gi støtte, danne nettverk og kunnskap og utveksle erfaringer.

Se film om Følgesvenn her:

Gunn Skinlo

Tiltaksleder

926 47 212

gunn.skinlo@skbb.no

Tone Lillemoen

Koordinator

979 64 389

tone.lillemoen@bymisjon.no

Gro Anita Underthun Skauge

Koordinator

553 07 221 / 959 73 429

gro.anita.skauge@bymisjon.no

Afroza Ahmed

Koordinator

afroza.ahmed@bymisjon.no