Bergen

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

I Bergen kommune gir Home-Start Familiekontakten tilbud i fire bydeler; Årstad, Laksevåg, Bergenhus og Arna. For familier med kronisk syke barn, barn med nedsatt funksjonsevne eller familier som benytter andre tiltak i avdelingen, tilbys hjelp uavhengig av bydel.

Vil holder til i: Kong Oscars gate 62 , 5017 Bergen Se i kart

Telefon: 55 30 72 21

Gunn Skinlo

Tiltaksleder

926 47 212

gunn.skinlo@skbb.no

Tone Lillemoen

Koordinator

979 64 389

tone.lillemoen@skbb.no

Anette A Systad

Koordinator

47645913

Nina Rekkebo

Koordinator

955 21 055

nina.rekkebo@skbb.no