Kirkens Bymisjon driver idag Home-Start-arbeid i fire norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Kontakt oss i byen nærmest deg!

Home-Start Familiekontakten (HSF) er en nettverksorganisasjon, hvor Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN) representerer det nasjonale kontoret til organisasjonen. Besøk HSFN sine hjemmesider for mer informasjon og for å kontakte Home-Start i andre norske byer.