Moss/ Råde/ Våler

Støtte til familier med barn fra 0-16 år

Barne- og ungdomsfamilier kan trenge støtte i en periode hvor hverdagen oppleves krevende.

Home-Start familiekontakten (HSF) er et lavterskeltilbud for foreldrestøtte. Vårt mål er å bidra til en trygg og god oppvekst gjennom å styrke foreldrene. Støtten gis i form av frivillige familiekontakter som støtter/ besøker familien 2-4 timer 1 gang pr uke i ca 6 måneder. Familier kan selv ta kontakt, og trenger ingen henvisning. Tilbudet er gratis.

Hvem kan få støtte/ hjelp? 

  • familier med minst ett barn i alder 0-16 år
  • familier som selv ønsker støtte og hjelp grunnet utfordringer i hverdagen
  • familier med lite nettverk
  • familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne

Hvem er familiekontaktene? 

  • alle som ønsker å bli familiekontakt gjennomfører Home-Start sitt forberedelseskurs i Moss, leverer politiattest og signerer på taushetserklæring
  • familiekontaktene har stor spredning i alder og interesser
  • familiekontaktene gir av sin  tid og har lyst til å være sammen med familier/ barn
  • koordinator kobler familiekontakt og familie ut fra ønsker og behov

Hvis dette kan være noe for din familie, eller du selv ønsker å bli frivillig familiekontakt ta gjerne kontakt. 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Skoggata 52, 1530 Moss

Epost: homestart.moss@bymisjon.no

Følg oss gjerne på Facebook!

 

Anita Andresen

Koordinator

407 67 870

anita.andresen@bymisjon.no

Janne Wiken Halvorsen

Koordinator (vikariat)

922 516 73

janne.halvorsen@bymisjon.no

Mette-Gro Karlsen

Koordinator

905 22 104

mette.karlsen@bymisjon.no