Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiekontaktene er voksne som enten har foreldreerfaring eller annen erfaring med barn. De har ulik alder og bakgrunn, noe som gjør at Home-Start Familiekontakten kan møte behovene til mange ulike familier. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige (familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie. Familiekontaktene har taushetsplikt og får støtte og veiledning av koordinator i tiden de besøker en familie.

Vårt tilbud er gratis og basert på frivillighet. Mange av familiene tar selv ta kontakt for å få støtte. Vi har et godt samarbeid med hjelpeapparatet i kommunen, som også kan bistå familiene i å ta kontakt med oss.

Home-Start Familiekontakten (HSF) er en nettverksorganisasjon, hvor Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN) representerer det nasjonale kontoret til organisasjonen.

Kirkens Bymisjon driver idag Home-Start-arbeid i bydeler i fire norske byer: Bergen, Trondheim og Tromsø.

Prinsipper & metoder

Representanter fra alle land som driver Home-Start kom i 1999 frem til en erklæring om mål, metoder og organisering av Home-Start over hele verden. Les mer på home-start-norge.no.

Vil du bidra til å støtte en småbarnsfamilie?

Kirkens Bymisjon driver Home-Start-arbeid i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Meld deg som frivillig