Oslo

Home-Start Kirkens Bymisjon hjelper familier i bydelene; Stovner, Sagene, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Ullern.

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.

Home-Start Kirkens Bymisjon Oslo hjelper familier i bydelene; Stovner, Sagene, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Ullern. Vi tar imot frivillige fra hele Oslo.

Bjørg Engebretsen

bjorg.engebretsen@bymisjon.no