Home-Start Familiekontakten er et støtteprogram for småbarnsfamilier hvor frivillige, familiekontakter, tilbyr støtte og omsorg ut fra den enkelte families behov.

Familier som har minst ett barn under 6 år kan få støtte fra HSF.

Familiekontakten kommer hjem til dere to-fire timer, en gang i uka, i en periode på seks måneder. Dersom besøkene ønskes på dagtid, gjelder mandag-fredag – mens mandag-torsdag gjelder for besøk på ettermiddagstid. Familiekontakten kan leke med barna, være en avlastning for foreldre, bli med på aktiviteter i by og skog, være en samtalepartner og en støtte for foreldre.

Ved første henvendelse, er det koordinator som tar kontakt med dere. Gjennom perioden med støtte, vil koordinator følge opp både familien og familiekontakten, blant annet gjennom evalueringsmøter.

Ta kontakt med oss i skjemaet under: