Du kan gjøre en forskjell for barn og foreldre

Familiekontaktens oppgave er å være en støtte for familier som ønsker hjelp fra oss. I Home-Start Familiekontakten (HSF) møter vi mange familier, og de har alle ulike behov. Å være familiekontakt kan innebære lek og aktivitet med barn, avlastning for foreldre, være en støtte for foreldre og et lyspunkt i familiens hverdag. Koordinator vil legge til rette for at du får oppgaver du ønsker og trives med. En familiekontakt følger kun en familie i hvert oppdrag, og besøker én gang i uka, 2-4 timer i ca. et halvt år.

PS: Registrere deg som frivillig i skjemaet nederst på denne siden!

Vi søker etter frivillige som:
– Har foreldreerfaring eller annen relevant erfaring med barn og familier
– Har tid til ukentlige besøk
– Er ansvarsbevisst, lyttende og omsorgsfull
– Er over 20 år
– Personlig egnethet vektlegges

Prosessen for å bli frivillig hos oss:
• Registrere deg som frivillig i skjemaet under
• Samtale med koordinator hjemme hos deg
• Levere politiattest
• Delta på et forberedelseskurs over flere timer

Informasjon om forberedelseskurset

Du får et forberedelseskurs over flere timer, god oppfølging og veiledning så lenge du er familiekontakt.

Kurset inneholder både foredrag og refleksjonsoppgaver om ulike tema. Kursene ledes av koordinatorene i avdelingen.

Temaer på kurset er bl.a.:
– Informasjon om Home-Start Familiekontakten og rollen som familiekontakt
– Verdier og holdninger
– Hjemmebesøk
– Taushetsplikt
– Oppvekst, barn og foreldrerollen
– Kommunikasjon i en støttende relasjon
– Engasjement og grenser som frivillig
– Inkluderingsarbeid
– Kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse i familier

I perioden du er familiekontakt vil du få oppfølgning fra koordinator, og få tilbud om sosiale og faglige samlinger.

Les mer om Home-Start-arbeidet vårt her: TrondheimBergenTromsø og Moss/Råde/Våler

Ta kontakt med oss i dette skjemaet: