Trondheim

Vår erfaring gjennom mer enn 20 år i Trondheim er at mange familier med ulike utfordringer har glede av støtten fra en familiekontakt.

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et støtteprogram for småbarnsfamilier hvor frivillige, familiekontakter, tilbyr støtte og omsorg ut fra den enkelte families behov. Perioden med små barn byr på mange gleder og utfordringer. Å ha støtte rundt seg kan være avgjørende for hvordan man opplever familiehverdagen.

Besøksadresse: Nedre Møllenberggate 28, 7014 Trondheim (Se i kart)

Postadresse: Postboks 129 Sentrum, 7400 Trondheim

Telefon: 73 80 55 20

E-post: home-start@bymisjon.no

Mari Nordland Berg

Leder

93489878

mari.berg@bymisjon.no

Bergliot Kobro-Flatmoen

Barnevernspedagog

452 20 019

bergliot.kobro.flatmoen@bymisjon.no

Melissa Gausdal

Barnevernspedagog

97118875

Melissa.Gausdal@bymisjon.no

Home-Start Familiekontakten Trondheim ble startet av Trondheim Kommune i 1995, og har vært en del av Kirkens Bymisjon siden 2000.

Samarbeidspartnere

Trondheim Kommune er vår nærmeste samarbeidspartner. Vi har god kontakt med Barne- og Familietjenesten, Helse- og Velferdstjenesten, Kvalifiseringssenteret for innvandrere, og andre instanser som møter familier i byen vår. Gjennom samarbeidet får familier kunnskap om HSF. Samarbeidet gir i tillegg koordinatorene god kjennskap til annen støtte og hjelp som finnes i Trondheim, slik at dette kan formidles til familiene ved behov.

Driftsramme

Avdelingen får støtte til drift av to stillinger fra Trondheim Kommune. Home-Start Familiekontakten Norge gir støtte til en halv stilling til arbeid med Familier med kronisk syke og barn med nedsatt funksjonsevne (link til side). I tillegg drifter Kirkens Bymisjon 30 % av budsjettet.

Avdelingen søker hvert år til legater, stiftelser, bedrifter og andre om støtte. Støtten brukes både til driftsmidler, og til å skape gode opplevelser for barn og familier.

Ønsker du å støtte dette arbeidet, eller gi en gave i form av aktiviteter til barn og familier i byen vår?

Ta kontakt med: Unni Solheim