Brukeravtale

Denne brukeravtalen skal fortelle deg om hvordan vår organisasjon håndterer samtaler når du kontakter oss, og oppbevaring av informasjon fra chat-samtalene. Tjenestene ifengsel.no er utviklet og driftes av Kirkens Bymisjon.
Tjenestene på ifengsel.no er åpne for alle som aksepterer vilkårene i avtalen.

1. Bruk av tjenestene

Du som bruker tjenestene på ifengsel.no (chat og meldinger) må bruke tjenestene slik som vilkårene er beskrevet for den aktuelle tjenesten. Dette gjelder alt materiale du mottar, lagrer, sender eller på en eller annen måte gjør tilgjengelig gjennom www.ifengsel.no.

Når du bruker tjenesten må du ikke gjøre tilgjengelig informasjon som er i strid med avtale eller med norsk lov. Altså må for eksempel ikke informasjonen være ærekrenkende, ha ulovlig eller pornografisk innhold. Du skal heller ikke ha annen støtende fremferd.

All informasjon som er knyttet til opphavsrett eller som er beskyttet på annet grunnlag, må ikke gjøres tilgjengelig uten at man har samtykke fra rettighetshaveren (eier av informasjonen) og/ eller hjemmel i lov.

2. Kirkens Bymisjon med ifengsel.no sitt ansvar

Kirkens Bymisjon med ifengsel.no fraskriver seg ett hvert ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig og som strider mot norsk og internasjonal lovgivning Norge er forpliktet av.

Kirkens Bymisjon fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

Kirkens Bymisjon samler inn informasjon om aldersgrupper. Informasjonen gjør at vi kan gjøre chatten best mulig. Vi bruker også informasjonen for statistikk over hvem vi treffer i målgruppen. For utenom dette innhenter vi ingen systematisk informasjon om deg. Det vil si at du er anonym for Kirkens Bymisjon.

Alle vi som snakker med deg i chattjenesten har taushetsplikt. Det vil si at vi ikke kan fortelle til noen andre det du skriver til oss. På chatten er du anonym. Så lenge du ikke selv forteller oss hvem du er, kan vi ikke finne ut hvor du bor, hva du heter, hva IP-adressen din er eller eventuelt hvem du forteller oss om.

Kirkens Bymisjon er underlagt norsk lov og derfor varslingsplikt der det framkommer informasjon som tilsier at noe straffbart skal skje eller pågår (straffeloven paragraf 196 – avvergelsesplikt). Det betyr at vi må avverge et straffbart forhold dersom det kommer fram at en av de som skriver til oss blir utsatt for eller planlegger straffbare handlinger, og samtalens innhold kan føre til at vi kan identifisere personen vi snakker med. Det gjelder ikke et hvert straffbart forhold, og heller ikke forhold som har skjedd og med sikkerhet ikke kommer til å skje igjen. Men det gjelder forhold som SKAL skje, PÅGÅR eller har skjedd før og sannsynligvis VIL skje igjen.

Dersom du forteller oss om at ditt eller andres liv og helse er i fare eller at du eller andre utsettes for noe ulovlig, så har vi plikt til å forsøke å stoppe at det skjer. Dette kalles avvergelsesplikt. Selv om taushetsplikten lover at vi ikke skal fortelle videre det du skriver til oss, går noen ganger avvergelsesplikten foran taushetsplikten. Da må vi si fra til politiet slik at de kan forsøke å hjelpe. Politiet kan kontakte vår chatleverandør NOOP, og spore opp IP-adresser.  Kirkens Bymisjon kan aldri spore opp din IP – adresse.

Alle chatsamtalene slettes automatisk etter 72 timer. Med unntak der Kirkens Bymisjons avvergelsesplikt gjennom straffeloven paragraf 196 utløses, da vil chatsamtalen slettes etter at saken er lukket.

Ved bruk av ifengsel.no og sidens tjenester samtykker jeg med dette til vilkårene i brukeravtalen.