Det er fine uteområder i Ringerike høysikkerhetsfengsel.

Fakta om Ringerike fengsel

Her kan du finne ut mer om hvordan det er å sitte i Ringerike fengsel som er et høysikkerhetsfengsel.

 

 • Høysikkerhetsfengsel med bare mannlige innsatte.
 • Det sitter mange innsatte i politiets varetekt i fengselet og ellers innsatte som har fått dom.
 • Det er alle lovbruddkategorier, og lengden på dommene varierer fra måneder til mange år.
 • 162 celler
 • Ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.
 • 94 fengselsbetjenter går i turnus, cirka 40 prosent av dem er kvinner.

Det er veldig mange ulike yrkesgrupper som jobber i fengselet, for eksempel betjenter, sjefer, drift, renhold, lærere, bibliotekar, prest, sosialkonsulent, lege, fysioterapeut, sykepleier, psykiater, økonomikonsulent, HMS-ansvarlig, miljøarbeidere, kokk, sveisere, snekker, elektriker, IT ansvarlig og jurister.

Her kan du møte 7 av dem som jobber i Ringerike fengsel.

Ringerike fengsel har 4 avdelinger:

 • Avdeling A – innkomstavdelingen, avdelingen med høyest sikkerhet
 • Avdeling B – de som bor her jobber på trevareverkstedet
 • Avdeling C – de som bor her jobber på det mekaniske verkstedet
 • Avdeling D – de som bor her går på skole

Innsatte kan gå på skole fra barneskolen og opp til videregående. Det er mulig å ta fagbrev som institusjonskokk.


En vanlig dag i Ringerike fengsel:

0730 – alle må stå opp

0730-0800 – frokost

0800-1140 – jobb/skole/aktiviteter

1140-1215 – lunsj *

1215 -1500- jobb/skole/aktiviteter

1500 – middag

Fra klokken 15 – fritid

De innsatte kan lage seg kveldsmat mellom 18.00-20.00, eller på cellen etter innlåsning.

2040 – alle låses inn på cella

* Dette er for de som jobber eller går på skole. De andre har mat i eget kjøleskap på cella og order seg lunsj selv. I helgen får alle sove litt lenger og det er verken skole eller jobb.

Eksempler på kurs innsatte kan ta: Stressmestring, filosofigruppe, sinnemestring, dialogverksted, Pappa i fengsel

Jobber som de innsatte kan ha i Ringerike fengsel

 • Mekanisk verksted – 21 stykker
 • Trevareverksted – cirka 30 stykker
 • Kjøkken – 5-6 stykker
 • Utegjengen – plukker søppel, klipper gress, brøyter, passer blomsterbeddene og ordner og og pusser ute.
 • Vaskeri –1-3 stykker
 • Ganggutter – 1 i hver boenhet. De vasker gulv og klærne til alle på gangen, deler ut sengetøy og håndklær, vasker klærne til alle i sin egen boenhet og vasker fellesarealer.
 • Butikken – der jobber 2-3 stykker
 • G-bygg (gymsalen og fritidsavdelingen) – 1 stykk
 • Skoleavdelingen – der jobber folk med ulike skolefag, antallet varierer

Å besøke pappa i Ringerike fengsel

Barn som vil besøke pappa kan godt ringe/kontakte barneansvarlig- eller be en voksen/mamma om å gjøre det. Det kan de også gjøre hvis de vil at pappa skal ringe dem. Det går også an å bare ringe fengselet, så får pappa beskjed.
Husk at det kan ta litt tid før pappa ringer tilbake, for de har faste ringedager, men fengselet prøver å skynde seg hvis det er barn som venter.

For å komme på besøk må pappa først sende søknadskjema til alle han vil ha besøk av. Så må barna, og den voksne som skal følge barna, fylle dette ut og sende det tilbake til fengselet.
Det kan ofte gå 2-4 uker fra man sender skjema til man kan komme på besøk.

Her kan du lese om to pappaer som sitter i fengsel