I jobb er et arbeidstreningstiltak

Vi er et kaffeverksted som leverer kaffe av høy kvalitet.

Det er inngått en avtale med Jacu kaffebrenneri i Ålesund om leveranser av kaffebønner. Jacu er et av Norges fremste kaffebrennerier i segmentet spesialkaffe.

Målet med prosjektet er å skape et arbeids- og aktivitetstilbud som er tilpasset unge mennesker som av ulike grunner befinner seg langt fra skole eller arbeidslivet.

Vi er kjent med at 16 000 personer i Norge under 30 år i dag mottar uførepensjon. Videre at 2/3 av tilfellene forklares i psykiske lidelser. Denne målgruppen etterspør i dag en arena for trening og egenavklaring av arbeidsevne. Flere bekrefter en tilfriskning etter å ha fått innvilget uføretrygd, men er usikre på hvordan orientere seg på nytt inn mot et ordinært arbeidsmarked. Andre etterspør en tilrettelagt arbeidsplass hvor man kan bruke de «friske timene».

Arbeidstreningstiltaket har en sosialfaglig målsetting om å være endringsfokusert basert på den enkeltes deltakers motivasjon. Endringen kan handle om å komme i posisjon i forhold til ordinært arbeid, bedre fysisk og/ eller psykisk helse og økt samfunnsdeltakelse. Deltakerne gis reelle arbeidsoppgaver knyttet til pakking, distribusjon og salg av kaffe innenfor spesialsegmentet for kvalitetskaffe. Et fint særpreg er fingeravtrykket deltakeren i prosjektet setter på produktet i form av en kaffebønne.