En viktig jobb

I jobb er Kirkens Bymisjons lavterskel arbeidstiltak i Bodø for mennesker som faller utenfor tradisjonelt arbeidsliv.

Her finner du oss

Tilbudet gir praktisk arbeid fra dag til dag, med kontant oppgjør ved arbeidsdagens slutt.

Målet med arbeidstiltaket er å gi arbeidstakerne mulighet til å jobbe de dagene/periodene de er i form til det. I jobb er ikke i utgangspunktet tenkt som en vei inn i fast arbeid, men er først og fremst et tilbud om en meningsfull hverdag og en mulighet for å bruke personlige ressurser på en god måte.

Vi har følgende arbeidstilbud: