Motivere til endring

Det å arbeide betyr mye for mennesker. Vi tilbyr arbeid til 10 personer hver dag.

Les om oss

I jobb er Kirkens Bymisjons lavterskel arbeidstiltak i Drammen for mennesker som faller utenfor tradisjonelt arbeidsliv. Hos oss får du opplæring og mulighet for jobb to dager i uken, du får del i et arbeidsfellesskap og lønn utbetalt på slutten av dagen.

  • "Det sosiale en viktig del av jobben, det er ålreit med noen faste planer i løpet av uka. "

    Roger, arbeider
  • "Folk slenger fra seg en del søppel, det er i alle fall ikke ålreit at de ikke rydder opp etter seg rundt leikeparken. Så ligger det stort sett mye rundt søppelbøttene – hva er vitsen med det? "

    Roar, arbeider