Arbeid bidrar til stolthet

Vi tilbyr lønnede dagsoppdrag. Kan det være noe for deg eller noen du kjenner?

I Jobb er Kirkens Bymisjons første tiltak i Gjøvik. Lokalmiljøet legger merke til arbeiderne, som uansett vær og føreforhold holder gatene rene for søppel og skrot. Denne oppmerksomheten bidrar til å gi stolthet og selvrespekt.

En jobb å gå til

I jobb er Kirkens Bymisjons lavterskel arbeidstiltak i Gjøvik for mennesker som faller utenfor tradisjonelt arbeidsliv, primært grunnet helsemessige utfordringer knyttet til rus eller psykisk uhelse. Vårt mål er å skape mestring gjennom arbeid.

Vi har to ulike arbeidstilbud – gaterydding og verksted.

Det å jobbe er viktig for mange. Det å bidra og være en del av et arbeidsfellesskap, det at noen forventer noe av deg, og at noen ønsker deg velkommen på jobb – alt dette skaper livsglede, tilhørighet og økt livsmestring. Vi erfarer at det å arbeide forandrer folks syn på mennesker som strever, og deres syn på seg selv.

Gaterydding
Vi rydder gater i Gjøvik sentrum, samt hos ulike private og offentlige eiendomseiere.

Vi ser at våre langsiktige avtaler om gaterydding skaper gode relasjoner til bedriftene som kjøper ryddetjenestene våre. Kunnskap om samarbeidet og jobben våre arbeidere gjør bidrar til å minske skiller mellom ulike samfunnslag i bybildet.

Verkstedet
På verkstedet lager vi tennbriketter og ulike typer armbånd. Disse blir solgt i Kirkens Bymisjons nettbutikk samt til bedrifter og privatpersoner i regionen. Tennbrikettene er i all hovedsak et rent gjenbruksprodukt og lages av stearin, aviser og eggekartonger. Armbåndene lages av lær, magnetlås og pyntedetaljer fra sykkeldeler og utformes av de ansatte i samarbeid med arbeiderne på verkstedet.

Ønsker du mer informasjon om gateryddingstjenester eller kjøp av gave- og interiørprodukter til din bedrift? Ta kontakt på telefon 93489609 eller e-post johnarne.kolsto@bymisjon.no

 • Er du interessert i å jobbe hos oss?


  Da vil vi gjerne ha en inntakssamtale med deg. Kom innom i åpningstiden mandag- fredag 8.00-15.00 eller ring oss på telefon 93489609 for å avtale dag og tid.
  Du må ha gyldig legitimasjon og arbeidstillatelse i Norge, beherske norsk som arbeidsspråk og være under 67 år.

  Arbeidet på I jobb Gjøvik lønnes med honorar som blir utbetalt på slutten av hver arbeidsdag. Man trenger ingen forkunnskaper for å begynne å arbeide hos oss – kun et ønske om å jobbe.

  I jobb Gjøvik holder til i sentrum og er primært et tilbud for personer bosatt i Gjøvik kommune.

 • Næringsdrivende eller gårdeier?

  Som samarbeidspartner til I Jobb får du som næringsdrivende eller gårdeier et rent og ryddig miljø rundt din virksomhet. Interessert? Klikk her

Per Morten Clausen

Virksomhetsleder

472 80 238

per.morten.clausen@bymisjon.no

John Arne Kolstø

Prosjektleder I jobb Gjøvik

934 89 609

johnarne.kolsto@bymisjon.no