I Jobb

Betalt dagsarbeid

"I jobb" gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid muligheten til å utføre betalt dagsarbeid. Hovedmålgruppen for tiltaket er personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

For de relativt mange som har en sosial stønad eller uføregrad/trygd fra det offentlige, er det mulig å tjene et beløp ekstra innenfor et slikt lavterskel-tiltak.

Jobb når man klarer

Mellom rusavhengighet og rusfrihet er det dager man kan jobbe, og dager hvor livet krever andre ting. Tilsvarende hvis psykiske lidelser er en utfordring. Vi har mange arbeidsfolk med både ulik fagkompetanse og arbeidslyst.

Arbeidsoppgaver kan bestilles av så vel privatpersoner, som offentlige etater og bedrifter.

Vi tilbyr følgende tjenester:

Rydding fra hus / leilighet / garasje / lager /byggeplass

  • Hagearbeid / gressklipp / kantklipp / klipping og rydding av hekk / busker / trær
  • Bortkjøring av hageavfall og annet avfall fra hus / hytte
  • Stubbefres – fjerning av trestubber / stammer
  • Rivning av hytte / garasje / anneks / annet
  • Graving / jordfresing
  • Gravstell – vår / sommer / høst / vinter. Hjelp til å plante /vanne / luke
  • Utleie av salgsboder

Oppdragsgiver faktureres i etterkant av utført arbeid.

Bli del av et fellesskap

Foruten arbeidsoppdrag, tilbys frokost og enkelte andre måltider, fellesskap og veiledning ved behov. Arbeidere, frivillige og ansatte utgjør et sterkt og dedikert arbeidsfellesskap.