I Jobb er Kirkens Bymisjons arbeidstilbud for mennesker som har utfordringer med rus og/eller psykiatri.

Vi tilbyr et arbeidstilbud med lav terskel og høy grad av fleksibilitet, der deltakerne får mulighet til å realisere seg som arbeidstakere uten langsiktige forpliktelser. Tilbudet er fullt ut å se på som arbeid, ikke en sosialtjeneste.

Den primære aktiviteten er renovasjonsarbeid i Haugesund sentrum, samt enkelte næringsområder og skjer i samarbeid med Haugesund Kommune og private firma. Dette tilbudet er per januar 2022 åpent mandag, onsdag og fredag. Deltakere møter kl.9 på Bymisjonssentret i Bjørnsonsgate 54 og mottar lønn for arbeidet.