Som samarbeidspartner til I Jobb får du som næringsdrivende eller gårdeier et rent og ryddig miljø rundt din virksomhet.

Hva gjør I Jobb Jessheim?

  • I jobb Jessheim er en renovasjonstjeneste med dobbel bunnlinje. Arbeidstilbudet holder det ryddig i gatebildet, og blir et viktig supplement til det øvrige renovasjonsarbeidet i byen. Samtidig gir I jobb arbeid til mennesker som i mange sammenhenger opplever å ikke få slippe til og være til nytte.
  • I jobb Jessheim tilbyr arbeidsoppdrag til personer som er ute av ordinært arbeidsliv grunnet helseutfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse, men som likevel har ressurser, vilje og motivasjon til å utføre noe arbeid.
  • I jobb Jessheim er en del av Kirkens Bymisjon i Oslo, som etablerte seg med en avdeling på Jessheim våren 2020.

Organisering

  • Oppdragsgiver inngår løpende kontrakt om renovasjonsoppdrag med Kirkens Bymisjon og faktureres for dette.
  • I jobb tilbyr oppdrag 2 ganger pr. uke, med en oppdragsperiode på 3 timer.
  • Kirkens Bymisjon er ansvarlig for utført arbeid, og vil daglig gjøre kvalitetskontroll og oppfølging under utførelsen av arbeidet.
  • Kirkens Bymisjon er ansvarlig for at arbeiderne ved I jobb har gode rammer og riktig utstyr for utførelse av arbeidet, noe som inkluderer renovasjonsutstyr og noe bekledning. Arbeiderne er forsikret med yrkesskadeforsikring under utførelse av oppdragene.
  • Arbeidet i I jobb ledes og utføres av ansatte med sosialfaglig bakgrunn og med kompetanse i å drive lavterskel arbeidstiltak.
  • Arbeiderne blir invitert til måltidsfellesskap med gratis frokost før arbeidsdagen starter.
  • Arbeiderne skriver dagskontrakter og mottar et økonomisk honorar etter endt arbeidsdag, honoraret er skattepliktig.

Hva får oppdragsgivere tilbake?

Ukentlig rydding av avfall på egen eiendom/ område.

Bidra til at mennesker i en sårbar livssituasjon opplever generelt bedret helse og økt livskvalitet, fordi arbeidet oppleves som viktig for fellesskapet og gir mulighet for aktiv samfunnsdeltagelse og innsats.

Bidra til et rausere og mer inkluderende arbeidsliv og lokalsamfunn i byen.

Ta kontakt for ytterlig informasjon og eventuelt avtale om oppdrag.

I jobb, Jessheim
Telefon: 456 08 720
Mail: tove.stensrud@bymisjon.no