I jobb er et lavterskeltilbud for mennesker som strever med rusavhengighet og psykisk lidelser, og som står utenfor det ordinære arbeidslivet og arbeidsrettede tiltak. Vi tilbyr arbeidsfellesskap og mulighet for å gjøre en viktig jobb for byen.

I jobb gjør en samfunnsnyttig innsats som en del av byens renovasjonstjeneste, og bidrar til at gater og steder holdes rene for avfall.

På I Jobb er det ikke oppmøteplikt. Når man er en del av arbeidsfellesskapet ved I jobb Jessheim, møter man opp de dagene man vil og kan jobbe.

Foto: Øyvind Mo Larsen

Vi tilbyr betalt dagsarbeid

  • Oppdragene består i hovedsak av gaterydding i sentrumsnære områder.
  • Oppdrag utføres mellom kl. 09.30–12.30 to ganger per uke.
  • Arbeid på I jobb er ikke ordinært arbeid, men regnes som dagsoppdrag og lønnes som honorar.
  • Honoraret utbetales kontant rett etter at oppdraget er avsluttet. Honoraret er skattepliktig og gir ikke rett til sykepenger eller feriepenger.
  • Den enkelte må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge for å kunne jobbe hos oss.

Jobb når du klarer

I Jobb er et rustolerant tilbud, men har som krav at hver enkelt arbeider skal være i stand til å utføre en jobb etter gitte instrukser, og det er ikke anledning til å innta rusmidler i arbeidstiden. Dersom ruspåvirkningsgraden er for høy vil man ikke kunne jobbe denne dagen. Denne vurderingen tar personalet.

Noe for deg eller noen du kjenner?

For å være arbeider ved I jobb Jessheim må man først ha en inntakssamtale. Ta kontakt for å avtale tidspunkt.

I jobb, Jessheim
Telefon: 456 08 720
Mail: tove.stensrud@bymisjon.no