En viktig jobb

I jobb er Kirkens Bymisjons lavterskel arbeidstiltak i Mosjøen for mennesker som faller utenfor tradisjonelt arbeidsliv.

Et lavterskel arbeidstilbud til alle som av en eller annen grunn ikke har mulighet til eller kan få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet.

Alle arbeider får lønn og betaler skatt gjennom jobben de gjør for oss. Vi har som mål å gi dem samme oppfølging og opplæring som en helt tradisjonell bedrift ville ha gjort, og dermed gi muligheten til å komme seg ut i ordinært arbeid.

Vi ser at mange av de som arbeider for oss har liten og ingen arbeidserfaring. I Jobb har 2 arbeidsdager i uken og en kapasitet på opp til 8 arbeidere. De aller fleste som benytter seg av tilbudet er i aktiv rus eller har en rusbakgrunn.

Kontaktperson: Øysten Bekkvik telefon: 940 03 739

Våre tjenester

Skrottaxi

Vi tar på oss oppdrag der vi kjører bort avfall og enkle oppdrag som hagearbeid.

Ren By

1 til 2 dager i uken drar arbeidere ut og plukker opp søppel i byen vår. Vi har 2 traller og opp til 4 arbeidere i dette oppdraget. Vi underviser dem i miljøvern og hvor viktig det er å få plukket opp all plasten som finner veien fra byene og ut i havet vårt. 
Vi har 27 abonnenter.

Pant
I samarbeid med Byggern har vi fått til å starte med pant. Vi får gratis lagringsplass med dem.
Det skal settes ut 6 innsamlingspunkt i byen vår. 2 på Sjøsiden, 1 på MON og 3 på Alcoa.

Opptenningsved
I samarbeid med Byggern har vi begynt et prosjekt der vi kapper opp avkapp til salg som opptenningsved for salg.

Produksjonsverksted
I produksjonsverkstedet produserer vi artikler for salg i vår landsdekkende nettbutikk lokalisert i Oslo og lokale utsalgsteder her i byen inkl vårt eget lokale og vår egen butikk i Bodø sentrum.
Vi har tatt i bruk teknologi som 3D printer, laserkutter og CNC fres, i vår produksjon. Produktene vi nå lager er for det meste gaveartikler som: Tennbriketter av papp og stearin som vi får fra butikker og private givere. Glassbrikker, bordbrikker, armbånd, musmatter, nøkkelhemper, kaffeposer av skinnet vi får gratis fra Ekornes.

Opp mot 8 arbeidere møter til I Jobb sine tilbud hver arbeidsdag.